DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 MTCL(VTTBYT) Quy trình ISO 29/05/2016 VTTBYT-Mục tiêu chất lượng
2 MTCV(VTTBYT) Quy trình ISO 01/06/2016 VTTBYT-Bảng mô tả công việc, chức danh và nhiệm vụ
3 QT.03.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình theo dõi, nhận xét và điều trị người bệnh hàng ngày trong hồ sơ bệnh án
4 QT.02.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình chuyển người bệnh tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp
5 QT.01.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình tiếp nhận và xử trí khi người bệnh vào khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp
6 QĐ.01.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa nhiễm khuẩn tổng hợp
7 Quy trình ISO 28/04/2014 NKTH-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 2016-2017
8 MTCL(NKTH) Quy trình ISO NKTH-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
9 QT.03.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy trình xử lý bệnh nhân nhi sốt
10 QT.02.NHI Quy trình ISO 25/06/2014 NHI-Quy trình sàng lọc trẻ bệnh nặng
11 QT.01.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy trình chẩn đoán, điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
12 QĐ.01.NHI Quy trình ISO 03/07/2015 NHI-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa Nhi
13 MTCL-NHI Quy trình ISO 12/12/2016 NHI-Mục tiêu chất lượng 2016
14 SĐVGB Quy trình ISO NHI-Sơ đồ VGB
15 QT.05.NHI Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Quy trình chẩn đoán, điều trị viêm gan vi-rút B mạn
16 BM.05.NHI.03 Quy trình ISO NHI-Sổ theo dõi bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
17 BM.05.NHI.02 Quy trình ISO NHI-Sổ xét duyệt điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
18 BM.05.NHI.01 Quy trình ISO NHI-Sổ xét đăng ký bệnh nhân vi-rút viêm gan B
19 Quy trình ISO NHI-Sơ đồ chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân viêm gan C
20 QT.04.NHI Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Quy trình chuẩn đoán, điều trị viêm gan vi-rút C mạn
21 BM.04.NHI.03 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ theo dõi bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
22 BM.04.NHI.02 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ xét duyệt điều trị thuốc kháng vi-rút viêm gan C
23 BM.04.NHI.01 Quy trình ISO 01/04/2016 NHI-Sổ đăng kí bệnh nhân viêm gan C
24 QT.06.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình tư vấn, tiêm chủng vắc-xin
25 QT.05.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình nhập và bảo quản vắc-xin
26 QT.04.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình tiếp nhận và trả kết quả xét nghiệm
27 QT.02.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình chuyển viện cơ sở Kim Chung
28 QT.01.KB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú
29 QĐ.01.KBKC Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh
30 MTCL-KKB2 Quy trình ISO 29/07/2016 KKB(Kim Chung)-Mục tiêu chất lượng 2017