Trang chủ / Văn bản / Quyết định

DANH SÁCH VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 578/QĐ- NHTD Quyết định 03/7/2017 BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ÁP DỤNG TẠI KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
2 3310/QĐ-BYT Quyết định 29/7/2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B
3 1667/QĐ-BYT Quyết định 06/05/2016 Danh mục 2262 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW
4 QĐ-NĐTƯ Quyết định 01/2017 Quy chế chi tiêu nội bộ 2017
5 340/QĐ-NĐTW Quyết định 26/05/2014 KHTH-Qui chế kiểm tra HSBA-Final
6 340/QĐ-NĐTW Quyết định 26/05/2014 KHTH-Qui định kiểm tra hồ sơ bệnh án
7 Quyết định 26/05/2014 KHTH-Qui chế kiểm tra HSBA
8 Final 2014 Quyết định 26/05/2014 KHTH-Quyết định quy chế HSBA
9 QĐ-NĐTƯ Quyết định 2016 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2016
10 QĐ-BVBNĐTW Quyết định Du thao Quy che Khen thuong & xu ly vi pham
11 QĐ-NĐTƯ Quyết định Qui Chế 43_2015
12 4817/QĐ-BYT Quyết định 28/11/2013 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT C
13 1176/QĐ-BYT Quyết định 10/4/20134 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người
14 2626/QĐ-BYT Quyết định 26/7/2006 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XƠ HOÁ CƠ DELTA
15 4776/QĐ-BYT Quyết định 04/12/2009 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản
16 2078/QĐ-BYT Quyết định 23/6/2011 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa
17 3605/QĐ-BYT Quyết định 16/08/2007 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do liên cầu lợn (Streptococcus suis) ở người
18 458/QĐ-BYT Quyết định 16/02/2011 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
19 37/2005/QĐ-BYT Quyết định 11/11/2005 Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virút
20 1905/2003/QÐ-BYT Quyết định 04/06/2003 Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí bệnh viêm não cấp ở trẻ em
21 4605/QÐ-BYT Quyết định 24/11/2009 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét
22 4121/QĐ-BYT Quyết định 28/10/2009 Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em
23 2762/QĐ-BYT Quyết định 31/07/2009 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)
24 979/QĐ-BYT Quyết định 24/03/2009 Hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng bệnh Lao
25 4178/QĐ-BYT Quyết định 31/10/2007 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tả
26 2322/QĐ-BYT Quyết định 30/06/2006 Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí bệnh viêm não cấp do virus ở trẻ em
27 30/2008/QĐ-BYT Quyết định 19/8/2008 Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người
28 1454/QĐ-BYT Quyết định 04/05/2012 Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân
29 1003/QĐ-BYT Quyết định 30/03/2012 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng
30 975/QĐ-BYT Quyết định 29/03/2012 Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm Não mô cầu
  • 1/2
  • 1
  • 2
  • >