Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu
Viện Đào tạo  và nghiên cứu bệnh Nhiệt đới

Viện Đào tạo và nghiên cứu bệnh Nhiệt đới

Viện Đào tạo và Nghiên cứu bệnh nhiệt đới có chức năng giúp Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng...