Trang chủ / Văn bản / Thông tư

DANH SÁCH VĂN BẢN THÔNG TƯ

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Thông tư Phụ lục Thông tư 22 về giá BHYT
2 Thông tư Phụ lục TT21 Khung giá dịch vụ KBCB
3 21/2023/TT-BYT Thông tư 17/11/2023 Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
4 Số : 14/2019/TT-BYT Thông tư 05/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
5 Số: 13/2019/TT-BYT Thông tư 05/07/2019 THÔNG TƯ SỐ 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
6 02/2017/TT-BYT Thông tư 15/3/2017 Thông-tư-02-quy-định-giá-KCB-không-BHYT
7 37/2015/TTLT-BYT-BTC Thông tư 29/10/2015 Thông-tư-liên-tịch-số-37-ban-hành-giá-dịch-vụ-mới
8 18 /2013/TT-BYT Thông tư 01/07/2013 Thông tư Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm
9 13/2013/TT-BYT Thông tư 17/04/2013 Thông tư hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
10 05/2003/TT-BXD Thông tư 14/03/2003 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
11 08/1999/TT-BYT Thông tư 04/05/1999 Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ
12 Số: 09 /2009/TTLT-BYT-TC Thông tư 14/08/2009 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế