Trang chủ / Văn bản / Công văn

DANH SÁCH VĂN BẢN CÔNG VĂN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 659/NHTW-VĐT Công văn 18/7/2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO : CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NÂNG CAO
2 226-NĐTƯ - TCCB Công văn 10/3/2021 Thông báo Tuyển dụng viện chức năm 2021
3 xx/BVBNĐTW Công văn 01/06/2013 Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề tới các khoa phòng thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương
4 Công văn 01/07/2011 Hướng dẫn thử nghiệm nhậy cảm kháng sinh