DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Thông tư Phụ lục Thông tư 22 về giá BHYT
2 Thông tư Phụ lục TT21 Khung giá dịch vụ KBCB
3 21/2023/TT-BYT Thông tư 17/11/2023 Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
4 659/NHTW-VĐT Công văn 18/7/2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO : CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NÂNG CAO
5 Văn bản khác THÔNG BÁO LẦN 1 HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN KỶ NIỆM NGÀY VIÊM GAN THẾ GIỚI 28/7/2023. VỚI CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT TIẾN BỘ MỚI VỀ VIÊM GAN, XƠ GAN & UNG THƯ GAN
6 Văn bản khác CHƯƠNG TRÌNH “HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022
7 810/NHTD- KHTH Văn bản khác 04/04/2022 Khám, chữa bệnh trở lại bình thường
8 Văn bản khác 01/3/2022 ĐỀ XUẤT KIỂM SOÁT CÁC VẤN ĐỀ HẬU COVID - 19
9 Văn bản khác 01/3/2022 RỐI LOẠN CHỨC NĂNG HÔ HẤP HẬU COVID - 19
10 Văn bản khác 01/3/2022 HẬU COVID - 19 VÀ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN MIỄN DỊCH TỰ MIỄN
11 Văn bản khác 01/3/2022 NỘI TIẾT, CHUYỂN HOÁ HẬU COVID - 19
12 Văn bản khác 01/3/2022 CÁC RỐI LOẠN THẦN KINH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẬU COVID - 19
13 Văn bản khác 01/3/2022 QUẢN LÝ RỐI LOABJ TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID - 19
14 Văn bản khác 01/3/2022 CƠ SỞ KHOA HỌC CÁC VẤN ĐỀ HẬU COVID - 19
15 Văn bản khác 01/3/2022 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ HẬU COVID- 19
16 1565/NĐTW - VĐT Văn bản khác 21/9/2021 THÔNG BÁO: V/v tổ chức Khóa Đào tạo trực tuyến thuộc Đề án KCB từ xa năm 2021
17 Văn bản khác BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020 CƠ SỞ KIM CHUNG
18 Văn bản khác KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2020 CƠ SỞ GIẢI PHÓNG
19 226-NĐTƯ - TCCB Công văn 10/3/2021 Thông báo Tuyển dụng viện chức năm 2021
20 25/NĐTƯ-TCKT Văn bản khác Ngày 03 tháng 11 năm 2020 Công khai dịch vụ khám chữa bệnh trên trang điện tử
21 379/NĐTƯ Văn bản khác 05/5/2020 MỜI THAM DỰ WEBINAR VỀ COVID-19 SỐ 2
22 QD 483/QĐ-NĐTW Văn bản khác 15/4/2020 Ban hành tài liệu " Chăm sóc Bệnh nhân nhiễm vi rút Corona mới (Covid- 19)
23 Văn bản khác TỜ KHAI THÔNG TIN SÀNG LỌC BAN ĐẦU COVID -19 KHI ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ DÀNH CHO BỆNH NHÂN ĐẾN TỪ HÀN QUỐC
24 Văn bản khác TỜ KHAI THÔNG TIN SÀNG LỌC BAN ĐẦU COVID -19 KHI ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ DÀNH CHO BỆNH NHÂN ĐẾN TỪ NHẬT BẢN
25 Văn bản khác TỜ KHAI THÔNG TIN SÀNG LỌC BAN ĐẦU COVID -19 KHI ĐẾN CƠ SỞ Y TẾ DÁNH CHO BỆNH NHÂN ĐẾN TỪ TRUNG QUỐC
26 Văn bản khác ĐẠI CƯƠNG VỀ CORONAVIRUS
27 Văn bản khác BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
28 578/QĐ- NHTD Quyết định 03/7/2017 BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ÁP DỤNG TẠI KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
29 02 Văn bản khác 03/01/2020 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02 CỦA LÃNH ĐẠO BÊNH VIỆN ( Từ 06/01/2020 đến10/01/2020)
30 Số : 14/2019/TT-BYT Thông tư 05/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp