Trang chủ / Tin tức / Quản lý thực hành điều trị bằng boceprevir và ức chế miễn dịch cho những người mắc viêm gan C tái phát sau khi ghép gan

Quản lý thực hành điều trị bằng boceprevir và ức chế miễn dịch cho những người mắc viêm gan C tái phát sau khi ghép gan

16/07/2013 16:01     3,465      5,664     

Viêm gan C (HCV) tái phát là biến chứng quan trọng nhất ở các bệnh nhân ghép gan. Boceprevir cùng với pegylated interferon và ribavirin (PegIFN/RBV) đã cho phép cải thiện các tỷ lệ đáp ứng virus bền vững ở bệnh nhân mắc HCV genotype 1. Boceprevir tương tác với trị liệu ức chế miễn dịch (IT) bằng ức chế enzyme cytochrome P450 3A.

Mục đích của các tác giả là để nghiên cứu những sự tương tác và để đánh giá tính an toàn của boceprevir trong bối cảnh viêm gan C tái phát. Boceprevir (800 mg được dùng 3 lần/ngày) đã được bắt đầu sau một giai đoạn đầu vào 4 tuần đã được kết hợp với cyclosporine (3), tacrolimus (2) và everolimus (1) ở 5 bệnh nhân mắc HCV genotype 1 được ghéo gan đã trải qua mắc HCV tái phát. Thời gian theo dõi trung bình từ khi điều trị  HCV là 14,8 ± 3,1 tuần. Sự dung nạp IT qua đường uống đã được ước lượng đã giảm trung bình gần 50%, cần đến các chế độ liều thuốc được giảm. Thiếu máu đã xảy ra ở tất cả bệnh nhân, với một sự giảm nồng độ haemoglobin trung bình giữa khoảng nồng độ lúc bắt đầu nghiên cứu đến tuần thứ 12 là 3,12 ± 2,27g/dL. Tất cả bệnh nhân đã cần đến dùng β-erythropoietin (n=5), 3 bệnh nhân cần giảm liều ribavirin và 1 bệnh nhân cần truyền máu. Một đáp ứng virus học đã được quan sát ở tất cả bệnh nhân (giảm tải lượng virus trung bình vào tuần thứ 12: 6,64 ± 0,35 log(10)IU/mL). Những kết quả sơ bộ này ở các bệnh nhân mắc HCV tái phát sau ghép gan biểu thị tính khả thi (feasibility) và tính an toàn của việc dùng đồng thời boceprevir và IT.

 


Tài liệu tham khảo

Coilly A, Furlan V, Roche B, Barau C, Noël C, Bonhomme-Faivre L, Antonini TM, Roque-Afonso AM, Samuel D, Taburet AM, Duclos-Vallée JC.(2012). Practical management of boceprevir and immunosuppressive therapy in liver transplant recipients with hepatitis c virus recurrence. Antimicrobial Agents & Chemotherapy (Aug 2012)


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Từ khoá:
Facebook a Comment