Trang chủ / Tin tức / Levofloxacin so với clarithromycin trong một chế độ điều trị 3 thuốc trong 10 ngày đối với tuyến đầu loại trừ Helicobacter pylori: một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đơn

Levofloxacin so với clarithromycin trong một chế độ điều trị 3 thuốc trong 10 ngày đối với tuyến đầu loại trừ Helicobacter pylori: một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đơn

16/07/2013 16:00     7,938      13,633     

Vấn đề nghiên cứu: Có sự tăng lên bằng chứng rằng trị liệu chuẩn 3 thuốc chống lại nhiễm Helicobacter pylori đang mất đi hiệu lực lâm sàng. Một chế độ 3 thuốc với levofloxacin, amoxicillin và một ức chế bơm proton đã được báo cáo là có hiệu quả và được dung nạp tốt, và chế độ thuốc này đã được gợi ý như là một điều trị tuyến đầu thay thế. Mục tiêu của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đơn này nhằm so sánh sự loại trừ thành công của hai chế độ dùng 3 thuốc tuyến đầu ở vùng bắc Tây ban Nha: clarithromycin, amoxicillin và omeprazole (CAO) so với levofloxacin, amoxicillin và omeprazole (LAO).

Vật liệu và phương pháp: Một số lượng toàn bộ 250 bệnh nhân liên tiếp nhiễm H. pylori đã được chẩn đoán bằng phương pháp kinh điển và đã được ngẫu nhiên hóa một trong hai chế độ điều trị trong thời gian 10 ngày: CAO chuẩn (n = 128) hoặc LAO chuẩn (n = 122). Sự loại trừ đã được xác định bằng test xác định urea (13)C qua hơi thở. Các tác dụng ngoại ý và sự tuân thủ dùng thuốc cũng đã được đánh giá. Số đăng ký thử nghiệm lâm sàng là HPL08001HCLAD (EudraCT: 2008-001892-31).

Kết quả: Các tỷ lệ sạch khỏi vi khuẩn dựa lên phân tích ITT là: CAO, 75.0% (96/128; 95% CI: 66,6% - 82,2%) và LAO, 82,8% (101/122; 95% CI: 74,9% - 89,0%). Tỷ lệ sạch khỏi vi khuẩn dựa lên phân tích PP là: CAO, 78,0% (96/123; 95% CI: 69,7% - 85,0%) và LAO, 83,1% (98/118; 95% CI: 75,0% - 89,3%). Không có những sự khác biệt về ý nghĩa thống kê trong hiệu lực giữa 2 chế độ điều trị. Ngoài ra, không có bất cứ khác biệt có ý nghĩa nào về sự tuân thủ hoặc các tác dụng ngoại ý đã được biểu thị.

Kết luận: Điều trị H. pylori dựa vào levofloxacin đã không cải thiện dựa vào tỷ lệ loại trừ của chế độ điều trị 3 thuốc chuẩn có clarithromycin trong điều trị này. Điều này có thể phản ánh tăng lên tiến triển dần tỷ lệ đề kháng đối với levofloxacin đã được quan sát trong vùng bắc Tây Ban Nha.

 


Tài liệu tham khảo

Cuadrado-Lavín A, Salcines-Caviedes JR, Carrascosa MF, Dierssen-Sotos T, Cobo M, Campos MR, Ayestarán B, Fernández-Pousa A, González-Colominas E, Aresti-Zárate S, Hernández M, Pascual EL.(2012). Levofloxacin versus clarithromycin in a 10 day triple therapy regimen for first-line Helicobacter pylori eradication: a single-blind randomized clinical trial.Journal of Antimicrobial Chemotherapy Online (Jun 2012).

 


Bs Phan Quận –Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

 


Từ khoá:
Facebook a Comment