Trang chủ / Tin tức / Hiệu lực của truyền tĩnh mạch vancomycin liên tục để điều trị bệnh nhân ngoại trú bị nhiễm tụ cầu kháng methicillin

Hiệu lực của truyền tĩnh mạch vancomycin liên tục để điều trị bệnh nhân ngoại trú bị nhiễm tụ cầu kháng methicillin

30/06/2013 14:49     3,545      6,003     

Mục tiêu: Các hướng dẫn xuất bản gần đây về điều trị các bệnh do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) khuyến cáo rằng việc dựa vào truyền vancomycin đường tĩnh mạch liên tục trên nền tảng các nghiên cứu chưa đầy đủ so với truyền vancomycin ngắt quảng. Các tác giả đã so sánh các kết quả của bệnh nhân được điều trị với vancomycin truyền liên tục với truyền ngắt quảng.

Bệnh nhân và phương pháp: Các dữ liệu đối với bệnh nhân ngoại trú đã được truyền vancomycin đường tĩnh mạch liên tục và ngắt quảng đã được so sánh bằng cách dùng các tỷ lệ thất bại về lâm sàng đã được xác định như là nhu cầu đối với việc nhập viện trở lại chưa được lập kế hoạch, thay đổi kháng sinh hoặc mở rộng điều trị.

Kết quả: Toàn bộ có 244 bệnh nhân phù hợp với tiêu chuẩn đầu vào của nghiên cứu này, với 188 bệnh nhân được truyền vancomycin liên tục và 56 bệnh nhân được truyền từng hồi. Điểm cuối nghiên cứu đã xảy ra trong 21,3% và 30,4% tương ứng với bệnh nhân được truyền liên tục và từng hồi (nguy cơ tương đối 0,701, 95% CI 0,432-1,136, P‰.159). Các đặc điểm bệnh nhân đã khác ít nhiều giữa 2 nhóm; tuy nhiên, phân tích hồi qui logistic để điều chỉnh sự khác biệt về tuổi, các bệnh cùng mắc, các mức cận điều trị (subtherapeutic) và các công cụ hổ trợ điều trị (prosthetic devices) đã không thay đổi đáng kể đối với kết quả này.

Kết luận: Không có sự khác biệt về các tỷ lệ thất bại lâm sàng của truyền tĩnh mạch liên tục và truyền từng hồi vancomycin đã được quan sát trong nghiên cứu thuần tập bệnh nhân ngoại trú này.

 


Tài liệu tham khảo

Verrall AJ, Llorin R, Tam VH, Lye DC, Sulaiman Z, Zhong L, Archuleta S, Fisher DA.(2012). Efficacy of continuous infusion of vancomycin for the outpatient treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Journal of Antimicrobial Chemotherapy Online (Aug 2012)


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt nam


Từ khoá:
Facebook a Comment
Các tin khác:
Những kết quả của việc bắt đầu điều trị thuốc kháng virus tuyến đầu trong bệnh nhân đồng nhiễm HBV/HIV ở Ghana Dùng nevirapine, trị liệu kháng virus kéo dài và các giá trị CD4 thấp nhất ở mức cao tương quan mạnh mẽ với việc không thể phát hiện nồng độ HIV – DNA và HIV-RNA và đạt được tế bào CD4 mức cao Một lần so với hai lần/ngày dùng viên lopinavir/ritonavir ở trẻ em nhiễm HIV trải qua điều trị, ức chế virus: so sánh kết cục virus học và dược động học sau khi chuyển qua dùng một ngày một lần lopinav Các yếu tố nguy cơ về thiếu vitamin D và mối liên quan với các dấu ấn sinh học của tim, hiện tượng viêm và sự bảo tồn miễn dịch ở thanh thiếu niên nhiễm HIV Protein C phản ứng độ nhạy cao (hsCRP), hoạt động của bệnh và các yếu tố nguy cơ tim mạch trong lupus ban đỏ hệ thống Những bệnh cấp hoặc mãn tính đe dọa đến tính mạng kết hợp với nhiễm EBV Hoạt tính diệt khuẩn của ACH-702 chống lại tụ cầu không phân chia và tạo màng sinh học. Điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có suy thận bằng Adalimumab Ý nghĩa lâm sàng của các phân lập đường hô hấp phức hợp Mycobacterium abscessus Thiếu vitamin A làm thay đổi sức đề kháng của đường hô hấp ở trẻ em nhiễm trùng đường hô hấp trên