Trang chủ / Tin tức / Những kết quả của việc bắt đầu điều trị thuốc kháng virus tuyến đầu trong bệnh nhân đồng nhiễm HBV/HIV ở Ghana

Những kết quả của việc bắt đầu điều trị thuốc kháng virus tuyến đầu trong bệnh nhân đồng nhiễm HBV/HIV ở Ghana

17/06/2013 02:07     5,237      7,454     

Mục tiêu: Đồng nhiễm HIV/HBV hay gặp ở Ghana, ở đây việc điều trị kháng virus tuyến đầu (ART) bao gồm lamivudine với zidovudine hoặc stavudine và nevirapine hoặc efavirenz. Người ta biết ít về các kết quả ART trong bối cảnh đồng nhiễm này. Nghiên cứu này để đánh giá các kết quả ART trong số bệnh nhân người Ghana đồng nhiễm HIV/HBV, nhắm vào các thông số sẵn có tại địa phương.

Bệnh nhân và phương pháp: Một nghiên cứu quan sát bằng so sánh các kết quả lâm sàng và virus học ở các cá nhân nhiễm HIV mà hoặc là có HBsAg(+) hoặc là HBsAg (-)  đã được tiến hành nghiên cứu trong thời gian 36 tháng. Các biến cố lâm sàng, transaminases của gan, lượng tế bào CD4 và BMI đã được đánh giá trong số 143 bệnh nhân có HBsAg (+) và 228 bệnh nhân với HBsAg (-). Trong một tiểu tập hợp ngẫu nhiên bệnh nhân HBsAg(+), nồng độ HBV-DNA và các chuỗi polymerase đã được phân tích.

Kết quả: So sánh bệnh nhân với HBsAg (+) và HBsAg (-), tương ứng với 44/143 (30,8%) và 83/228 (36,4%) đã được xác lập mặc định theo dõi, 15/143 (10,5%) và 30/228 (13,2%) đã trải qua kinh nghiệm một biến cố lâm sàng mới, và 8/143 (5,6%) và 11/228 (4,8%) không dùng chế độ thuốc điều trị ban đầu của họ liên tục. Nồng độ transaminase đã là cao hơn ở bệnh nhân HBsAg (+), mặc dầu sự tăng lên chỉ ở mức độ thấp. Đồng nhiễm HBV đã được kết hợp với một điều chỉnh 2,04 (95% CI 0,59 – 3,49) tế bào/mm3/tháng tăng tế bào CD4 nhỏ hơn; không có tác dụng ý nghĩa trên những thay đổi BMI. Sau một thời gian trung vị 9 tháng điều trị ART, 64/66 (97,0%) bệnh nhân đã cho thấy HBV-DNA có thể phát hiện được (trung vị 3,3 log(10) IU/mL; IQR 2,6-6,2); 12/53 (22,6%) của các bệnh nhân này đã cho thấy các đột biến đề kháng kết hợp với lamivudine.

Kết luận: Bệnh nhân người Ghana đồng nhiễm HIV/HBV đã dung nạp tốt ART tuyến đầu, nhưng lại trải qua kinh nghiệm đáp ứng tế bào CD4 kém. Đã có bằng chứng về sự tiếp tục nhân lên của HBV, dù nhẹ nhưng sự tồn tại tăng transaminase và sự nổi lên đề kháng lamivudine ở một tỷ lệ bệnh nhân được điều trị, biểu thị tiềm năng đối với sự tiến triển thương tổn gan.

 

 


Tài liệu tham khảo

Chadwick D, Ankcorn M, Sarfo F, Phillips R, Fox Z, Garcia A, Appiah L, Bedu-Addo G, Geretti AM. (2012). Outcomes of starting first-line antiretroviral therapy in hepatitis B virus/HIV-coinfected patients in Ghana. Journal of Antimicrobial Chemotherapy Online (Aug 2012)


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

 


 

Facebook a Comment
Các tin khác:
Dùng nevirapine, trị liệu kháng virus kéo dài và các giá trị CD4 thấp nhất ở mức cao tương quan mạnh mẽ với việc không thể phát hiện nồng độ HIV – DNA và HIV-RNA và đạt được tế bào CD4 mức cao Một lần so với hai lần/ngày dùng viên lopinavir/ritonavir ở trẻ em nhiễm HIV trải qua điều trị, ức chế virus: so sánh kết cục virus học và dược động học sau khi chuyển qua dùng một ngày một lần lopinav Các yếu tố nguy cơ về thiếu vitamin D và mối liên quan với các dấu ấn sinh học của tim, hiện tượng viêm và sự bảo tồn miễn dịch ở thanh thiếu niên nhiễm HIV Protein C phản ứng độ nhạy cao (hsCRP), hoạt động của bệnh và các yếu tố nguy cơ tim mạch trong lupus ban đỏ hệ thống Những bệnh cấp hoặc mãn tính đe dọa đến tính mạng kết hợp với nhiễm EBV Hoạt tính diệt khuẩn của ACH-702 chống lại tụ cầu không phân chia và tạo màng sinh học. Điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có suy thận bằng Adalimumab Ý nghĩa lâm sàng của các phân lập đường hô hấp phức hợp Mycobacterium abscessus Thiếu vitamin A làm thay đổi sức đề kháng của đường hô hấp ở trẻ em nhiễm trùng đường hô hấp trên Tối ưu hóa các kháng sinh chống pseudomonas đối với những đợt nặng lên của bệnh xơ hóa nang phổi: IV. Colistimethate sodium