Trang chủ / Tin tức / Các yếu tố nguy cơ về thiếu vitamin D và mối liên quan với các dấu ấn sinh học của tim, hiện tượng viêm và sự bảo tồn miễn dịch ở thanh thiếu niên nhiễm HIV

Các yếu tố nguy cơ về thiếu vitamin D và mối liên quan với các dấu ấn sinh học của tim, hiện tượng viêm và sự bảo tồn miễn dịch ở thanh thiếu niên nhiễm HIV

17/06/2013 02:02     3,669      5,874     

Vấn đề nghiên cứu: Thiếu vitamin D hay gặp ở những cá thể nhiễm HIV. Ở người lớn, các yếu tố kinh điển và các yếu tố liên quan HIV đóng một vai trò về tình trạng vitamin D, và sự thiếu hình như với sự bất thường của sự bảo tồn miễn dịch và nặng lên của các biến chứng HIV, như về bệnh tim mạch (CVD). Nghiên cứu này đã tìm kiếm để xác định các yếu tố góp phần với tình trạng vitamin D ở thanh thiếu niên nhiễm HIV và điều tra mối quan hệ với nguy cơ bệnh tim mạch, hiện tượng viêm và sự bảo tồn miễn dịch.

Phương pháp: Các chủ thể nhiễm HIV (1 - 25 tuổi) đã được tuyển để nghiên cứu tiến cứu cùng với nhóm đối chứng có sức khỏe tốt được ghép cặp nhóm theo tuổi, giới, và chủng tộc. Dữ liệu về HIV đã được thu thập đối với nhóm nhiễm HIV, trong khi các yếu tố nguy cơ truyền thống, gồm dùng vitamin D, tiếp xúc ánh sáng mặt trời, sắc tố da, mức hoạt động thể chất và chỉ số khối cơ thể (BMI) đã được thu thập đối với cả hai nhóm. Đo lượng chất béo bất kỳ (fasting lipids), nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương (25[OH]D), và các dấu ấn về hiện tượng viêm.

Kết quả: Toàn bộ, 200 người bị nhiễm HIV và 50 người thuộc nhóm chứng đã được tuyển vào nghiên cứu. Nhóm HIV có 53% nam, 95% người da đen và tuổi trung bình 17,2 ±4,6 tuổi. Không có sự khác biệt về 25(OH)D giữa 2 nhóm; 77% người nhiễm HIV (+) và 74% người thuộc nhóm chứng có 25(OH)D < 20 ng/mL. Chỉ có kiểu da Fitzpatrick đã được kết hợp một cách độc lập với 25(OH)D. Không có biến HIV nào đã được kết hợp với 25(OH)D, thậm chí khi các tiểu quần thể nhiễm HIV đã được kiểm tra. Hiện tượng viêm, các yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch và sự bảo tồn miễn dịch đã không kết hợp độc lập với 25(OH)D.

Kết luận: Thiếu vitamin D là phổ biến trong số thanh thiếu niên nhiễm HIV. Tuy nhiên, các yếu tố HIV, nguy cơ về bệnh tim mạch, hiện tượng viêm và bảo tồn miễn dịch dường như không có cùng mối quan hệ với vitamin D như đã gặp ở người lớn. Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thêm là cần thiết để xác định liệu nếu tăng các nồng độ 25(OH)D có thể làm sáng tỏ hơn các mối quan hệ này hay không.


Tài liệu tham khảo

Eckard AR, Judd SE, Ziegler TR, Camacho-Gonzalez AF, Fitzpatrick AM, Hadley GR, Grossmann RE, Seaton L, Seydafkan S, Mulligan MJ, Rimann N, Tangpricha V, McComsey GA.(2012). Risk factors for vitamin D deficiency and relationship with cardiac biomarkers, inflammation and immune restoration in HIV-infected youth. Antiviral Therapy (Aug 2012)


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam


Từ khoá:
Facebook a Comment