Trang chủ / Tin tức / Các chiến lược điều trị dùng adefovir dipivoxil đối với các cá nhân viêm gan B mãn

Các chiến lược điều trị dùng adefovir dipivoxil đối với các cá nhân viêm gan B mãn

13/08/2013 00:52     3,557      6,720     

Mục tiêu: Nhằm điều tra có tính chất hồi cứu về hiệu quả lâu dài của các chiến lược điều trị khác nhau bằng cách dùng adefovir dipivoxil (adefovir) ở bệnh nhân mắc viêm gan B mãn tính đã bị đề kháng khi được điều trị với lamivudine.

Phương pháp: Các tác giả đã tuyển chọn 154 bệnh nhân liên tiếp vào hai nhóm điều trị: nhóm ‘thêm vào’ (“add-on”) (n = 79), trong nhóm này adefovir được thêm vào với lamivudine được dùng tiếp tục để điều trị do lamivudine bị đề kháng, và nhóm “chuyển/kết hợp’ (switch/combination) (n = 75), trong nhóm này lần đầu tiên lamivudine đã được chuyển qua dùng adefovir và rồi lại được thêm lamivudine sau đó khi cần thiết. Rồi nhóm ‘chuyển/kết hợp’ đã được chia thành 2 tiểu nhóm tùy thuộc vào những bệnh nhân tham gia đã theo tiếp (nhóm A, n = 30) hoặc đã vi phạm (nhóm B, n = 45) một chiến lược điều trị đã được đề xuất mà xác định liệu rằng để thêm lamivudine dựa lên nồng độ HBV DNA trong huyết thanh (< 60 IU/mL hoặc là không) sau 6 tháng điều trị hay không (khái niệm bản đồ chỉ dẫn).

Kết quả: Xác xuất tích lũy về đáp ứng virus (HBV DNA < 60 IU/mL) thì cao trong nhóm A hơn là trong nhóm “dùng thêm thuốc” (“add-on”) và trong nhóm B (P < 0,001). Trái lại, xác xuất tích lũy của sự bùng phát virus thì thấp hơn trong nhóm “thêm thuốc” so với nhóm B (P = 0,002). Vả lại, nguy cơ bùng phát virus trong phân tích đa biến là thấp có ý nghĩa hơn trong nhóm “thêm thuốc” so với nhóm A (HR = 0,096; 95% CI, 0,015 – 0,629; P = 0,015).

Kết luận: Sự kết hợp chọn lọc adefovir với lamivudine dựa lên các đáp ứng điều trị sớm đã tăng lợi thế bùng phát virus tương đối với việc dùng trị liệu phối hợp thống nhất từ lúc bắt đầu điều trị.


Tài liệu tham khảo

Tae Jung Yun, Jin Yong Jung, Chang Ha Kim, Soon Ho Um, Hyonggin An, Yeon Seok Seo, Jin Dong Kim, Hyung Joon Yim, Bora Keum, Yong Sik Kim, Yoon Tae Jeen, Hong Sik Lee, Hoon Jai Chun, Chang Duck Kim and Ho Sang Ryu.(2012). Treatment strategies using adefovir dipivoxil for individuals with lamivudine-resistant chronic hepatitis B.World J Gastroenterol. 2012 December 21; 18(47): 6987-6995. Published online 2012 December 21. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6987.     


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

 


Facebook a Comment
Các tin khác:
Các đặc điểm dịch tễ và di truyền của vi khuẩn Gram âm tạo ESBL gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu trong các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe lâu dài Nguyên tắc dự đoán lâm sàng đối với việc nhận diện bệnh nhân nhiễm bệnh do enterococci kháng vancomycin (VRE) tại thời điểm nhập viện đơn vị chăm sóc – điều trị tăng cường trong một bối cảnh t Điều trị nhiễm khuẩn máu do Enterobacteriaceae tạo ESBL carbapenems so với các kháng sinh thay thế Hiệu lực của truyền tĩnh mạch vancomycin liên tục để điều trị bệnh nhân ngoại trú bị nhiễm tụ cầu kháng methicillin Những kết quả của việc bắt đầu điều trị thuốc kháng virus tuyến đầu trong bệnh nhân đồng nhiễm HBV/HIV ở Ghana Dùng nevirapine, trị liệu kháng virus kéo dài và các giá trị CD4 thấp nhất ở mức cao tương quan mạnh mẽ với việc không thể phát hiện nồng độ HIV – DNA và HIV-RNA và đạt được tế bào CD4 mức cao Một lần so với hai lần/ngày dùng viên lopinavir/ritonavir ở trẻ em nhiễm HIV trải qua điều trị, ức chế virus: so sánh kết cục virus học và dược động học sau khi chuyển qua dùng một ngày một lần lopinav Các yếu tố nguy cơ về thiếu vitamin D và mối liên quan với các dấu ấn sinh học của tim, hiện tượng viêm và sự bảo tồn miễn dịch ở thanh thiếu niên nhiễm HIV Protein C phản ứng độ nhạy cao (hsCRP), hoạt động của bệnh và các yếu tố nguy cơ tim mạch trong lupus ban đỏ hệ thống Những bệnh cấp hoặc mãn tính đe dọa đến tính mạng kết hợp với nhiễm EBV