Trang chủ / Tin tức / Việc sử dụng một test chẩn đoán tả nhanh suốt chiến dịch chủng ngừa hàng loạt trong việc đối phó một vụ dịch ở Guinea năm 2012

Việc sử dụng một test chẩn đoán tả nhanh suốt chiến dịch chủng ngừa hàng loạt trong việc đối phó một vụ dịch ở Guinea năm 2012

17/09/2013 22:28     4,826      8,404     

Vấn đề nghiên cứuSuốt vụ dịch tả năm 2012 tại Cộng Hòa Guinea, Bộ Y tế đã được sự hổ trợ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới – Trung tâm Hoạt động đóng ở Geneva, đã dùng vaccine tả uống Shanchol như là một phần của việc đối phó dịch khẩn cấp. Test chẩn đoán nhanh (RDT) Crystal VC, được sử dụng rộng rãi suốt các vụ dịch, phát hiện kháng nguyên lipopolysaccharide của Vibrio cholerae O1 và O139 cả hai có mặt trong vaccine Shanchol. Trong bối cảnh của việc dùng có tính phản ứng của một vaccine tả toàn phần trong một khu vực ở đó các trường hợp bệnh tả đã từng được ghi nhận, điều cơ bản để biết là tỷ lệ nào của các cá nhân đã được chủng ngừa sẽ là phản ứng với test chẩn đoán nhanh và là thời gian bao lâu sau khi chủng ngừa.

Phương pháp / Các dữ liệu chính

Toàn bộ là 108 cá nhân đã được chủng ngừa, đã được lựa chọn một cách hệ thống trong số tất cả những người > 1 tuổi, được gồm trong nghiên cứu tại các vị trsi chủng ngừa và 106 người được đưa vào phân tích. Các mẫu phân của nghiên cứu thuần tập này của những người tham gia chủng ngừa đã được thu thập và được kiểm định với RDT mỗi ngày cho đến khi kết quả kiểm định âm tính đối với hai lần viếng thăm liên tiếp hoặc trong một thời gian tối đa là 7 ngày. Một tổng số 94,3% người tiếp nhận vaccine tả có một xét nghiệm dương tính sau chủng ngừa; tất cả ngoại trừ một trong những kết quả dương tính này là chỉ phản ứng với kháng nguyên O139. Thời giant rung bình để trở nên âm tính ở những người với một kết quả dương tính ban đầu sau chủng ngừa là 3,8 ngày, độ lệch chuẩn 1,1 ngày.

Kết luận – ý nghĩa

Test chẩn đoán nhanh Crystal VC trở nên dương tính ở những người mới đây được chủng ngừa tả, mặc dầu hầu như đặc biệt đối với kháng nguyên O139. Sự phản ứng này đã biến mất một cách rộng rãi trong vòng 5 ngày sau chủng ngừa. Các kết quả này gợi ý rằng test có thể được dùng một cách bình thường sớm chừng 24 giờ sau chủng ngừa trong một bối cảnh của các vụ dịch do O1 gây ra, mà đại diện cho đa số trường hợp, và sau một thời kỳ 5 ngày ở khu vực ở đó có sự hiện diện của V. cholerae O139. Đây là lý do tại sao chỉ tuyến test O139 trở nên dương tính vẫn còn được điều tra.


Tài liệu tham khảo

Martinez-Pino I, Luquero FJ, Sakoba K, Sylla S, Haile M, et al. (2013) Use of a Cholera Rapid Diagnostic Test during a Mass Vaccination Campaign in Response to an Epidemic in Guinea, 2012. PLoS Negl Trop Dis 7(8): e2366. doi:10.1371/journal.pntd.0002366


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam


Từ khoá:
Facebook a Comment