Trang chủ / Tin tức / Dùng acetylcysteine và carbocysteine trong các nhiễm trùng hô hấp trên và dưới ở bệnh nhi mắc và không mắc bệnh phổi – phế quản mãn tính.

Dùng acetylcysteine và carbocysteine trong các nhiễm trùng hô hấp trên và dưới ở bệnh nhi mắc và không mắc bệnh phổi – phế quản mãn tính.

30/08/2013 09:26     13,972      19,525     

Nguồn tài liệu: INSERM U953 và Khoa Nhi, bệnh viện Necker, AP-HP và Đại Học Descartes Paris, Paris, Pháp Quốc.

Vấn đề nghiên cứu: Acetylcysteine và carbocysteine là những thuốc tiêu nhày được kê đơn phổ biến ở Brazil và nhiều nước ở châu Âu và châu Phi. Với sự hiểu biết của chúng tôi, chưa có bài điểm báo toàn diện nào đã từng được công bố về hiệu lực và độ an toàn của chúng đối với nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới cấp (RTIs) ở trẻ em không mắc bệnh phế quản – phổi mãn tính.

Mục tiêu: Để đánh giá tính hiệu lực - an toàn và để thiết lập một tỷ số lợi ích – nguy cơ của acetylcysteine và carbocysteine như thuốc điều trị triệu chứng đối với nhiễm trùng hô hấp cấp trên và dưới ở bệnh nhân trẻ em không mắc bệnh phổi – phế quản mãn tính.

Các phương pháp thu thập tài liệu: Chúng tôi đã thu thập CENTRAL (2013, Issue 2), MEDLINE (1966 đến tháng 2 tuần 3, 2013), EMBASE (1980 đến tháng 3 năm 2013), Micromedex (2010), Pascal (1987 đến năm 2004) và Science Citation Index (1974 đến tháng 3 năm 2013).

Các tiêu chuẩn chọn lựa: Để nghiên cứu tính hiệu lực, chúng tôi đã dùng các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) so sánh việc sử dụng acetylcysteine hoặc carbocysteine so với placebo, hoặc đơn thuần hoặc điều trị hổ trợ (either alone or as an add-on therapy). Để nghiên cứu tính an toàn, chúng tôi dùng các thử nghiệm bằng cách so sánh acetylcysteine hoặc carbocysteine so với điều trị tích cực hoặc khồn điều trị và các báo cáo trường hợp.

Thu thập và phân tích dữ liệu:Trong bài điểm báo cập nhật này 2 tác giả điểm báo (YD, MC), với sự giúp đở của một đồng nghiệp, các dữ liệu được rút ra và đã được đánh giá chất lượng của thử nghiệm. Chúng tôi đã phân tích một tiểu nhóm trẻ em < 2 tuổi.

Các kết quả chính: Chúng tôi đã thu thập được 6 thử nghiệm liên quan đến 497 đối twongj để nghiên cứu tính hiệu lực. Kết quả đã cho thấy một số lợi ích (ví dụ, sự giảm ho vào ngày thứ 7) của thuốc tiêu chất nhày, mặc dầu những khác biệt ít phù hợp với lâm sàng. Vì chưa đủ dữ liệu sẵn có để rút ra kết luận về các tiểu nhóm trẻ con < 2 tuổi. Có 34 nghiên cứu, gồm có 6 thử nghiệm trước liên quan đến 2064 trẻ đủ tiêu chuẩn để đưa vào nghiên cứu về tính an toàn. Nói chung tính an toàn là tốt nhưng rất ít số liệu sẵn có để đánh giá tính an toàn ở trẻ con < 2 tuổi. Tuy nhiên, 59 trường hợp tăng sự xuất tiết phế quản (bronchorrhoea) một cách nghịch thường đã được quan sát ở trẻ con đã được báo cáo với hệ thống dược cảnh báo cỏa Pháp Quốc.

Những kết luận của tác tác giả: Các kết quả này phải được giải thích một cách thận trọng vì kết quả đã được dựa lên một con số người tham gia còn hạn chế gồm các nghiên cứu mà chất lượng phương pháp của các nghiên cứu đó còn là vấn đề. Hình như acetylcysteine và carbocysteine có một hiệu lực bị hạn chế và hình như là an toàn ở các trẻ > 2 tuổi. Các kết quả này phải đưa vào sự xem xét sự thực rằng acetylcysteine và carbocysteine được kê đơn cho các bệnh tự khỏi (ví dụ, ho cấp, viêm phế quản). Người ta cho rằng việc quan tâm mạnh mẽ về tính chất an toàn, những thuốc này chỉ được dùng cho các nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới cấp tính trong bối cảnh của một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng liên quan đến trẻ con < 2 tuổi.


Tài liệu tham khảo 

Chalumeau M, Duijvestijn YC.(2013). Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract infections in paediatric patients without chronic broncho-pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev.2013 May 31;5:CD003124. doi: 10.1002/14651858.CD003124.pub4.


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Facebook a Comment