Trang chủ / Tin tức / Kết cục sau khi ngưng các thuốc kháng virus trong thời gian mang thai ở phụ nữ bị nhiễm virus viêm gan B

Kết cục sau khi ngưng các thuốc kháng virus trong thời gian mang thai ở phụ nữ bị nhiễm virus viêm gan B

13/08/2013 00:53     4,349      8,140     

Vấn đề nghiên cứu: Phụ nữ đang dùng các thuốc kháng virus và xảy ra mang thai có một vài lựa chọn gồm, tiếp tục điều trị, ngừng thuốc, hoặc chuyển qua dùng các thuốc an toàn hơn. Tuy nhiên, dữ liệu nghiên cứu vẫn còn hạn chế về kết cục ở thai phụ sau khi ngừng các thuốc kháng virus.

Mục tiêu: Các tác giả nhắm vào điều tra kết cục của việc ngừng các thuốc kháng virus ở thai phụ mắc viêm gan B mãn tính (HBV).

Thiết kế nghiên cứu: Một nghiên cứu đơn trung tâm, thuần tập hồi cứu, 12 bệnh nhân là thai phụ đã tiếp nhận thuốc điều trị kháng viêm gan B và ngừng thuốc sau khi chú ý đến thai nghén giữa năm 2003 và 2010 đã được tuyển cào nghiên cứu. Các tác giả đã nghiên cứu hồi cứu về các bùng phát về virus học và sinh hóa suốt thời kỳ thai nghén và hậu sản.

Kết quả: Tuổi trung vị vào lúc mang thai là 30,5 (biên độ, 24-35) tuổi, thời gian trung vị kéo dài dùng thuốc kháng virus trước khi mang thai là 15,3 (biên độ, 3,0 – 131,3) tháng, và trrung vị HBV DNA vào lúc ngưng thuốc điều trị là 4,8 (biên độ, 1,7 – 8,0) log(10) copies/mL. Tám trong số 12 bệnh nhân (66,7%) có một sự tăng lên trở lại của tải lượng virus sau khi ngừng thuốc kháng virus trong quá trình mang thai. Viêm gan bùng phát nặng, đã được xác định khi tăng 5 lần nồng độ alanine aminotransferase (ALT) huyết thanh, đã gặp ở 6 bệnh nhân (50%) suốt quá trình thai nghén. Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhân này đã khỏi tự nhiên không có một biến cố về bệnh gan mất bù. Nồng độ ALT cao trước khi điều trị đã kết hợp với bùng phát viêm gan nặng sau khi ngừng điều trị suốt quá trình thai nghén. Năm bệnh nhân có tối thiểu 1 năm điều trị trước khi mang thai đã duy trì hoạt động viêm gan thấp sau khi sinh con.

Kết luận: Thai phụ với nồng độ ALT cao trước điều trị hoặc những người được điều trị < 1 năm trước khi mang thai có nguy cơ cao về viêm gan bùng phát nặng sau khi ngừng thuốc kháng virus.


Tài liệu tham khảo

Kim HY, Choi JY, Park CH, Jang JW, Kim CW, Bae SH, Yoon SK, Yang JM, Lee CD, Lee YS. (2012). Outcome after discontinuing antiviral agents during pregnancy in women infected with hepatitis B virus. J Clin Virol. 2012 Dec 27. pii: S1386-6532(12)00439-8. doi: 10.1016/j.jcv.2012.11.019. [Epub ahead of print]


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam


Từ khoá:
Facebook a Comment