Trang chủ / Tin tức / Tiến bộ mới đây trong bệnh thận liên quan đến HIV

Tiến bộ mới đây trong bệnh thận liên quan đến HIV

23/08/2013 14:16     4,790      8,806     

Nguồn tài liệu từ Khoa Y, Phân môn Thận học, thuộc Đại Học Y Mount Sinai thành phố New York, New York 10029, USA. Christina.wyatt@mssm.edu

Bệnh thận kinh điển ở người nhiễm HIV, bệnh lý thận kết hợp với nhiễm HIV (HIVAN) là một dạng xâm nhập của sự xẹp lại của viêm cầu thận xơ hóa phân đoạn ổ đi kèm các thương tổn ống thận và kẽ thận. Lần đầu tiên HIVAN đã được mô tả trong số người Mỹ gốc Phi và người Haitian di cư mặc bệnh HIV nặng, một gợi ý sớm của một sự kết hợ mạnh mẽ với di truyền học. Sự nhạy cảm di truyền này đã được liên kết mới đây với tính cách đa dạng trên chromosome 22 ở các cá nhân dòng dõi gốc người châu Phi. Sự kết hợp với nhiễm HIV đến giai đoạn nặng và bằng chứng từ chuột được chuyển ghép gene HIV đã gợi ý rằng khả năng mà nhiễm HIV một cách trực tiếp vào thận và rằng sự biểu thị gên HIV đặc hiệu gây cảm ứng những con đường tế bào vật chủ mà chịu trách nhiệm đối với bệnh sinh của bệnh lý thận kết hợp với nhiễm HIV. Mặc dầu sự kết hợp điều trị thuốc kháng virus đã giảm mọt cách đáng kể sự tác động bệnh lý thận kết hợp với nhiễm HIV ở Hoa Kỳ, đã tiếp tục tăng trưởng của vụ dịch HIV này ở các quần thể người gốc châu Phi nhạy cảm có thể có những mối liên quan y tế công cộng quan trọng. Bản tóm tắt bài này điểm báo về những tiến bộ mới đây trong bệnh sinh và điều trị bệnh lý thận kết hợp với nhiễm HIV và mô tả thay đổi về dịch tễ học của bệnh thận liên quan đến HIV.


Tài liệu tham khảo

Wyatt CM, Meliambro K, Klotman PE. (2012). Recent progress in HIV-associated nephropathy. Annu Rev Med. 2012;63:147-59. doi: 10.1146/annurev-med-041610-134224. Epub 2011 Sep 1.


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

 


Từ khoá:
HIV
Facebook a Comment