Trang chủ / Tin tức / Giá trị tiên lượng của nồng độ albumin huyết thanh ở người lớn bị viêm phổi cộng đồng phải nằm viện

Giá trị tiên lượng của nồng độ albumin huyết thanh ở người lớn bị viêm phổi cộng đồng phải nằm viện

23/08/2013 14:18     3,959      8,421     

Mục tiêu: Để điều tra liệu rằng nồng độ albumin huyết thanh trong 24 giờ nhập viện tương quan với các kết cục của viêm phổi mắc tại cộng đồng (CAP).

Phương pháp: Phân tích quan sát của một nghiên cứu thuần tập tương lai ở người lớn viêm phổi ở cộng đồng cần được nhập viện từ năm 1995 đến năm 2011. Nồng độ albumin huyết thanh là một biến độc lập. Điểm cuối sơ bộ là tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày.

Kết quả: Suốt thời kỳ nghiên cứu có 3.463 bệnh nhân mắc viêm phổi cộng đồng đã được nhập. Giá trị trung vị của albumin là 31 g/L (IQR 28-35). Khi nồng độ albumin huyết thanh giảm, thì nguy cơ biến chứng có ý nghĩa tăng lên (P < 0,001). Nồng độ albumin huyết thanh giảm cũng kết hợp với kéo dài thời gian để đi đến ổn định lâm sàng (P < 0,001), thời gian nằm viện kéo dài (P < 0,001), nhập viện tại đươn vị chăm sóc – điều trị tăng cường (P < 0,001), nhu cầu hô hấp hổ trợ (P < 0,001), và tỷ lệ tử vong 30 ngày (P < 0,001). Sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm năng trong một phân tích hồi qui đa biến, nồng độ albumin huyết thanh lúc nhập viện (giảm -5 g/L) đã kết hợp một cách độc lập với một nguy cơ cao tỷ lệ tử vong 30 ngày (OR 2,11, 95% CI 1,73-2,56). Để dự đoán điển cuối sơ bộ, giảm albumin máu (<30 g/L) làm tăng ý nghĩa khu vực dưới đường ROC của điểm số PSI và điểm số CURB-65 (P ≤ 0,02), và đã nhận diện các bệnh nhân với nguy cơ cao hơn của các biến chứng được xếp lớp vào các nhóm nguy cơ cao và các nhóm nguy cơ thấp bằng các điểm số này.

Kết luận: Nồng độ albumin huyết thanh trong vòng 24 giờ nhập viện là một dấu ấn sinh học tiên lượng tốt trong viêm phổi mắc tại cộng đồng. Thầy thuốc phải xem xét đến nồng độ albumin huyết thanh khi đánh giá độ nặng của bệnh ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng.

 


Tài liệu tham khảo

Viasus D, Garcia-Vidal C, Simonetti A, Manresa F, Dorca J, Gudiol F, Carratalà J.(2012). Prognostic value of serum albumin levels in hospitalized adults with community-acquired pneumonia. Journal of Infection and Chemotherapy (Dec 2012)


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

 


Từ khoá:
Facebook a Comment