Trang chủ / Tin tức / Quản lý tối ưu nhiễm HBV trong thai kỳ

Quản lý tối ưu nhiễm HBV trong thai kỳ

23/08/2013 14:17     4,444      7,370     

Nhiễm HBV mãn tính trong thai nghén hiện là một thách thức duy nhất và quan trọng. Trên 50% người mang HBV mãn tính ở vùng dịch lưu hành bị nhiễm do lây truyền hàng dọc từ mẹ của họ. Quan trọng hơn, trên 90% trường hợp nhiễm chiu sinh tiến triển thành nhiễm HBV mãn tính.

Do đó, việc quản lý nhiễm HBV mãn tính trong quá trình mang thai và các chiến lược để phòng ngừa sự lây truyền từ mẹ sang con là một bước quan trọng trong việc loại trừ hoặc làm giảm gánh nặng toàn cầu của viêm gan B mãn tính. Ngoài ra, nhiễm HBV mãn tính trong thai nghén biểu thị một thách thức lâm sàng duy nhất do vì mối quan hệ phức tạp giữa những thay đổi sinh lý của thai nghén và đáp ứng sinh lý bệnh với HBV.


Tài liệu tham khảo

Piratvisuth T.(2013). Optimal management of HBV infection during pregnancy. Liver International 33 Suppl 1 188-94 (Feb 2013)


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam


Từ khoá:
HBV
Facebook a Comment