Trang chủ / Tin tức / Những cách trị liệu bằng miễn dịch không đặc hiệu kháng nguyên và đặc hiệu kháng nguyên

Những cách trị liệu bằng miễn dịch không đặc hiệu kháng nguyên và đặc hiệu kháng nguyên

30/08/2013 09:24     5,078      10,766     

Nguồn tài liệu: Bệnh viện Đa khoa Toshiba, Khoa Khoa học Y tế, Higashi Oi 6-3-22, Shinagawa, Tokyo 140-8522 , Japan +81 3 3764 0511 ; +81 3 3764 8992 ;sheikh.akbar@po.toshiba.co.jp ; sheikhmohammadfazle@gmail.com.

Giới thiệu: Do không được thỏa mãn về hiệu lực trị liệu và các tác dụng ngoại ý đáng kể của các thuốc kháng virus lên người bệnh mắc viêm gan B mãn tính (CHB), trị liệu bằng miễn dịch đã từng xuất hiện như là một phương pháp thay thế. Trị liệu viêm gan B mãn tính bằng miễn dịch có thể được phân làm hai loại chính:

1) trị liệu bằng miễn dịch không đặc hiệu kháng nguyên và

2) trị liệu bằng miễn dịch đặc hiệu kháng nguyên HBV. Mặc dù các chất điều hòa miễn dịch khác nhau đã từng được dùng để điều trị cho bệnh nhân mắc viêm gan B mãn tính trong vài ba thập kỷ qua, bản chất và thiết kế của các chế độ điều trị đang tiếp tục tiến hành của các phương pháp trị liệu bằng miễn dịch cần đến những thay đổi đáng kể.

Các lãnh vực đã được bao phủ: Trong bài điểm báo này, các tác giả đã vạch ra những cách trị liệu bằng miễn dịch thích hợp đối với các bệnh nhân viêm gan B mãn tính mà đã được dùng trải qua hai đến ba thập kỷ qua. Các cơ chế bản chất về hiệu lực trị liệu bị hạn chế của các thuốc trị liệu sẵn có đối với các bệnh nhân mắc viêm gan B mãn tính đã từng được bàn luận nhằm giúp việc phát triển một phương pháp trị liệu hiệu quả đối với những bệnh nhân này.

Ý kiến chuyên gia: Chứng cứ tình huống cho thấy rằng một chế độ điều trị tốt hơn về trị liệu miễn dịch có thể được phát triển bằng cách dùng các kháng nguyên khác nhau liên quan đến HBV hoặc là những kết hợp hai hoặc nhiều hơn nữa các kháng nguyên liên quan đến HBV, hoặc là những kết hợp các kháng nguyên liên quan đến HBV và các thuốc kháng virus. Tuy nhiên, năng lực của ‘hiện tượng miễn dịch do gây cảm ứng’ ('inducible immunity') bằng các chất điều hòa miễn dịch để điều trị lành hoặc ức chế sự tiến triển của các bệnh gan ở các bệnh nhân viêm gan B mãn tính cần được chú trọng giải quyết (needs to be addressed).


Tài liệu tham khảo

Akbar SM, Al-Mahtab M, Khan MS. (2013). Non-antigen-specific and antigen-specific immune therapies for chronic hepatitis B: evidences from laboratory benches and patient's bedsides. Expert Opin Biol Ther.2013 Jul;13(7):1063-74. doi: 10.1517/14712598.2013.789016. Epub 2013 Apr 12.


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Facebook a Comment