Trang chủ / Tin tức / Rối loạn tuyến giáp liên quan đến nhiễm virus viêm gan C mãn tính: vai trò của CXCL10

Rối loạn tuyến giáp liên quan đến nhiễm virus viêm gan C mãn tính: vai trò của CXCL10

23/08/2013 14:37     4,993      9,109     

Sự kết hợp giữa các bệnh tuyến giáp tự miễn (AITD) và viêm gan C từng được bàn cãi, nhưng có thể xảy ra hoặc tồi tệ hơn trong quá trình điều trị bằng alpha-interferon. Cơ chế chịu trách nhiệm đối với các bệnh tự miễn ở các bệnh nhân bị nhiễm viêm gan C chưa từng được làm sáng tỏ.

Nghiên cứu này nhằm mục đích là để đánh giá tần số viêm tuyến giáp tự miễn ở bệnh nhân viêm gan C mãn tính và sự kết hợp của CXCL10 và bệnh viêm tuyến giáp tự miễn. Một trăm lẻ ba (103) bệnh nhân viêm gan C mãn tính và 96 bệnh nhân nhóm chứng đã được lựa chọn vào nghiên cứu tiến cứu với thăm khám lâm sàng, về hormon, viêm tuyến giáp tự miễn và bằng siêu âm, bên cạnh đó là các số đo globulin gắn với thyroxine (TBG) và số đo CXCL10 và sinh thiết gan. Tần số viêm tuyến giáp tự miễn trong số các chủ thể bị nhiễm là tương tự với các chủ thể nhóm chứng. Những phân bố TT3 và TT4 đã được chuyển phải, như là TBG, mà đã tương quan với cả TT3 lẫn TT4. Tính không đồng nhất và phát sinh nghèo echo của tuyến giáp đã được kết hợp với viêm tuyến giáp tự miễn. Tăn sinh mạch máu ở tuyến giáp tăng lên là phổ biến trong viêm gan C mãn tính.CXCL10 là cao hơn ở các bệnh nhân nhiễm (p = 0,007) nhưng nó không liên quan đến rối loạn chức năng tuyến giáp. Tăng nồng độ CXCL10 liên quan đến hoạt động viêm hoại tử của gan (p = 0,011). Tóm lại, người ta không tìm thấy sự kết hợp giữa viêm gan C mãn tính với viêm tuyến giáp tự miễn. Các chủ thể bị nhiễm viêm gan C mãn tính có nồng độ TT3 và TT4 cao hơn mà tương quan với TBG. Tăng CXCL10 đã không kết hợp với rối loạn chức năng tuyến giáp trong quần thể nhiễm HCV.

 

 


Tài liệu tham khảo

Danilovic DL, Mendes-Correa MC, Chammas MC, Zambrini H, Barros RK, Marui S. (2013).  Thyroid disturbance related to chronic hepatitis C infection: role of CXCL10. Endocrine Journal (Jan 2013)


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Từ khoá:
Facebook a Comment