Trang chủ / Tin tức / Khoang của đại thực bào chứa HIV-1: một ổ hoàn chỉnh trong tế bào ?

Khoang của đại thực bào chứa HIV-1: một ổ hoàn chỉnh trong tế bào ?

30/08/2013 09:25     4,461      7,788     

Nguồn tài liệu:Trường Giải Phẩu Bệnh Sir William Dunn, Đại Học Oxford, Oxford OX13RE, UK.

Đại thực bào là một đích ảnh hưởng chủ yếu trong nhiễm HIV-1 và người ta tin rằng để tác dụng như một nơi chứa virus và các chất trung gian của thương tổn thần kinh lien quan đến HIV-1. Những vai trò bệnh lý này có thể được kết hợp với khả năng của virus để đồng nhất và tụ tập trong các khoang nội bào của đại thực bào một cách rõ ràng. Những cái này còn được gọi là những khoang chứa virus ban đầu người ta nghĩ như thế mà sau này gọi là endosomes hoặc là các thể đa thủy bào (multivesicular bodies), nhưng từ đó người ta cho biết rằng chúng là những cấu trúc khác biệt mà có hình thái học không gian ba chiều phức tạp, một tập hợp thống nhất của các dấu ấn protein, và các hình thái chẳng hạn như một pH gần như trung hòa và những nối liền hay gặp với môi trường ngoại bào. Hình như các hình thái này bảo vệ HIV-1 khỏi các yếu tố có hại cả bên trong lẫn bên ngoài tế bào. Bài điểm báo này bàn đến các đặc điểm tế bào và phân tử của các khoang chứa HIV-1 trong đại thực bào và chúng đã tạo ra một thiên đường an toàn ra sao đối với virus, với những hệ quả quan trọng đối về bệnh sinh.


Tài liệu tham khảo

Tan J, Sattentau QJ. (2013). The HIV-1-containing macrophage compartment: a perfect cellular niche? Trends Microbiol.2013 Jun 1. pii: S0966-842X(13)00085-1. doi: 10.1016/j.tim.2013.05.001. [Epub ahead of print]


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam


Facebook a Comment