Trang chủ / Tin tức / Các biến chứng thần kinh trong nhiễm virus dengue

Các biến chứng thần kinh trong nhiễm virus dengue

17/09/2013 22:26     5,315      9,348     

Sốt dengue là bệnh do muỗi truyền phổ biến nhất đứng hàng nhì ảnh hưởng đến con người. Năm 2009, WHO đã xác nhận các hướng dẫn mới rằng lần đầu tiên xem xét đến những biểu hiện thần kinhtrong phân loại trường hợp lâm sàng về bệnh nặng do virus dengue.

Dengue có thể biểu hiện với một biên độ rộng của các hình thái về thần kinh, mà đã được ghi nhận — tùy vào bối cảnh lâm sàng — gặp ở 0,5 — 21% bệnh nhân mắc dengue đã được nhập viện. Ngoài ra, trong sốt dengue người ta phát hiện4 — 47% trường hợp nhập viện có biểu hiện bệnh giống viêm não tại các vùng dich lưu hành. Các biến chứng thần kinh có thể được phân loại vào bệnh lý não do virus dengue (ví dụ, do suy gan hoặc do các rối loạn chuyển hóa gây ra), viêm não (do sự xâm nhập trực tiếp của virus dengue gây ra), các biến chứng thần kinh cơ (ví dụ, hội chứng Guillain-Barré hoặc các rối loạn chức năng cơ thoáng qua), và liên quan đến thần kinh – mắt. Tuy nhiên, sự chồng chéo của các loại này có thể xảy ra. Ở các nước có bệnh lưu hành và sau khi đi du lịch vào những vùng này, phải cân nhắc việc nghĩ tới nhiễm virus dengue ở các bệnh nhân có sốt và có các biểu hiện thần kinh cấp tính.


Tài liệu tham khảo

Francisco Javier Carod-Artal, Ole Wichmann, Jeremy Farrar, Joaquim Gascón.(2013). Neurological complications of dengue virus infection. The Lancet Neurology, Volume 12, Issue 9, Pages 906 - 919, September 2013;  doi:10.1016/S1474-4422(13)70150-9Cite or Link Using DOI


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam


Từ khoá:
Facebook a Comment