Trang chủ / Tin tức / Thời điểm điều trị ARV đối với nhiễm HIV-1 và lao

Thời điểm điều trị ARV đối với nhiễm HIV-1 và lao

20/07/2012 14:26     8,097      12,941     

Điều trị kháng retrovirus (ARV) được chỉ định trong quá trình điều trị lao ở bệnh nhân nhiễm HIV-1, tuy nhiên bắt đầu điều trị ARV vào thời điểm nào khi mà bệnh lao đã được chẩn đoán ở bệnh nhân với những mức suy giảm miễn dịch khác nhau thì chưa được xác định được.

Từ đó các tác giả đã tiến hành một nghiên cứu mở, ngẫu nhiên so sánh bắt đầu điều trị ARV sớm hơn (trong vòng 2 tuần sau khi bắt đầu điều trị lao) với bắt đầu điều trị ARV muộn hơn (kể từ 8 tuần đến 12 tuần sau khi bắt đầu điều trị lao) ở bệnh nhân nhiễm HIV-1 với lượng tế bào T CD4+ < 250 TB/mm3 và bệnh nhân bị nghi ngờ mắc bệnh lao. Điểm cuối sơ bộ là tỷ lệ bệnh nhân sống sót và đã không xuất hiện hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) (trước đó chẩn đoán là không có hội chứng này)–xác định bệnh vào tuần thứ 48.

Trong nghiên cứu này có 809 bệnh nhân được tuyển, với một trung vị tế bào T CD4+ là 77TB/mm3 và một tải lượng RNA HIV-1 là 5,43 log10 copies/mL vào lúc nghiên cứu bắt đầu. Ở nhóm dùng ARV sớm hơn, 12,9% bệnh nhân đã chuyển qua bệnh AIDS mới được xác định hoặc tử vong gần tuần thứ 48, so với 16,1% ở nhóm dùng ARV muộn hơn (95% khoảng tin cậy, -1,8 - 8,1; P = 0,45). Đối với các bệnh nhân được sàng lọc với lượng tế bào T CD4 +  < 50TB/mm3, 15,5% bệnh nhân ở nhóm dùng ARV sớm hơn so với 26,6% bệnh nhân ở nhóm dùng ARV muộn hơn chuyển qua bệnh AIDS mới được xác định hoặc tử vong (95% khoảng tin cậy, 1,5 - 20,5; P = 0,02). Bệnh lao kết hợp với hội chứng viêm phục hồi miễn dịch phổ biến hơn với nhóm bệnh nhân được dùng ARV sớm hơn so với nhóm dùng ARV muộn hơn (11% so với 5%, P = 0,002). Tỷ lệ ức chế virus ở tuần thứ 48 là 74% và không có sự khác biệt giữa giữa 2 nhóm (P = 0,38).

Các tác giả đã kết luận rằng nhìn chung, dùng thuốc ARV sớm hơn đã không làm giảm tỷ lệ bệnh AIDS mới được xác định và tử vong, so với nhóm dùng ARV muộn hơn. Nhưng ở các bệnh nhân với lượng tế bào T CD4 + < 50TB/mm3, dùng thuốc ARV sớm hơn đã kết hợp với một tỷ lệ thấp hơn bệnh nhân chuyển qua bệnh AIDS được xác định và tử vong.

 

 


(Theo Diane V. Havlir và Cộng sự. ‘Timing of Antiretroviral Therapy for HIV-1 Infection and Tuberculosis’. N Engl J Med 2011; 365:1482-1491October 20, 2011)

Bs. Phan Quận

Từ khoá:
Facebook a Comment