Trang chủ / Tin tức / Phân tích về dịch mã đã cho biết đáp ứng lách lợn với nhiễm streptococcus suis

Phân tích về dịch mã đã cho biết đáp ứng lách lợn với nhiễm streptococcus suis

20/07/2012 14:00     3,518      7,514     

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về bệnh sinh của liên cầu lợn chúng tôi trích dịch phần tóm tắt của đề tài “Respone of swine spleen to Streptococcus suis infection revealed by transcription analysis” của các tác giả Trung Quốc đăng trên BMC Genomics 2010, 11:556 doi:10.1186/1471-2164-11-556

Thông tin cơ bản:Liên cầu lợn type 2, một tác nhân gây bệnh chủ yếu ở lợn và là một tác nhân gây bệnh ở động vật lây cho người mới nổi, đã ảnh hưởng lớn đến y tế công cộng toàn cầu. Thông tin hệ thống về đáp ứng miễn dịch vật chủ với bệnh nhiễm khuẩn này là quan trọng đối với sự hiểu biết về cơ chế phân tử của bệnh này.

Kết quả:104/129 gene khác nhau được điều hòa tăng (up-regulated) và được điều hòa giảm (down-regulated) ở lách lợn bị nhiễm liên cầu lợn type 2 (type hoang dã). Các gene điều hòa tăng liên quan chủ yếu đến đáp ứng miễn dịch, những gene đó liên quan đến đáp ứng viêm; đáp ứng miễn dịch giai đoạn cấp tính; sự kết dính tế bào và đáp ứng với kích thích. Các gene điều hòa giảm chủ yếu liên quan tới sự dịch mã, vận chuyển, vật liệu và chuyển hóa năng lượng mà đại diện hoạt động sống còn bị giảm của các tế bào bị liên cầu lợn type 2 gây ảnh hưởng. Chỉ có một số gene đã cho thấy sự biểu hiện khác nhau có ý nghĩa khi so sánh chủng đẳng gene không độc (ΔHP0197) với các mẫu gây nhiễm giả tạo.

Kết luận: Dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng chủng liên cầu lợn type 2 sinh bệnh cao có thể gây cảm ứng các cytokine kéo dài chủ yếu qua con đường TLR2, và vi khuẩn này kháng sự thực bào có thể gây cảm ứng nồng độ các cytokine cao và tiết các độc tố phá hủy các mô sâu, và có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn máu, viêm phổi, viêm nội tâm mạc và viêm khớp mủ.

(Theo Ran Li, Anding Zhang, Bo Chen, Liu Teng, Ya Wang, Huanchun Chen and Meilin Jin BMC Genomics 2010, 11:556 doi:10.1186/1471-2164-11-556. The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/11/556)

Bs. Phan Quận

Từ khoá:
Facebook a Comment