Trang chủ / Tin tức / Đo nồng độ il-6 trong nước não tủy để phát hiện sớm viêm màng não mủ cấp

Đo nồng độ il-6 trong nước não tủy để phát hiện sớm viêm màng não mủ cấp

20/07/2012 14:23     3,536      5,767     

Trên cơ sở dùng các xét nghiệm chẩn đoán được cải thiện có thể sẽ giúp cho việc chẩn đoán và điều trị viêm màng não mắc phải ở cộng đồng sớm hơn, do đó mà có thể cải thiện được tiên lượng của bệnh nhân.

Trên cơ sở đó, các tác giả đã nêu lên mục tiêu là: Phân tích giá trị chẩn đoán của IL-6 trong dịch não tủy ở bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng viêm màng não cấp tính. Để đạt được mục tiêu nêu ra các tác giả đã tiến hành một nghiên cứu tiến cứu, quan sát, cắt ngang tại khoa cấp cứu trong thời gian 6 tháng, các mẫu huyết thanh và dịch não tủy được lấy từ tất cả bệnh nhân bị nhức đầu và sốt mà bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm màng não. Bệnh nhân được loại trừ nếu các kết quả CT scan cho thấy chống chỉ định chọc dò nước não tủy, nếu bệnh nhân bị rối loạn chảy máu, hoặc nếu mẫu huyết thanh của họ biểu thị hiện tượng chảy máu. Nồng độ IL-6 được đo lường và so sánh ở những bệnh nhân có viêm màng não (nhóm A) và viêm màng não không do vi khuẩn sinh mủ (nhóm B). Qua nghiên cứu các tác giả đã thu được kết quả sau: các mẫu được lấy từ 53 bệnh nhân, trong đó 40 người cuối cùng được tìm thấy có viêm màng não. Tuổi trung bình của 40 bệnh nhân này là 49,6 ± 21,9 tuổi, với nam 18 (45%), nhập viện 21 (52%), tử vong 3 (0,07%), và nồng độ IL-6 trung bình là 491 (trung vị: 14,5; biên độ 0.000- 6.000 ). Các dữ liệu trong hai nhóm là: nhóm A (có viêm màng não): n = 13, nồng độ IL-6 trung bình: 1.495 (trung vị: 604; 25/75 percentiles: 232,5 - 2.030; 95% khoảng tin cậy 371,7 - 2.618,6; biên độ 64 – 6.000). Nhóm B (viêm màng não vô khuẩn): n = 27, nồng độ IL-6 trung bình: 7,34 (trung vị: 5; 25/75 percentiles: 0,0/15,1; 95% khoảng tin cậy 3,94 - 10,73; biên độ 0 - 23,6). Với Mann-Whitney rank sum test: p <0,0001. Với các kết quả đó các tác giả đi đến kết luận là ở những bệnh nhân bị viêm màng não cấp do vi khuẩn, nồng độ cytokine trong nước não tủy tăng cao. Đo nồng độ cytokine viêm trong nước não tủy ở bệnh nhân bị viêm màng não mủ cấp tính có thể là một công cụ chẩn đoán có giá trị ở phòng cấp cứu. Sử dụng công cụ này có thể cải thiện tiên lượng của bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn bằng cách cho phép bắt đầu điều trị kháng sinh sớm và nhanh hơn.


(Theo Vázquez Jorge Alejandro, Adducci Maria del Carmen, Coll Carlos, Godoy Monzón Daniel, Kenneth V. Iserson.(2011). Acute Meningitis Prognosis Using Cerebrospinal Fluid Interleukin-6 Levels. The Journal of Emergency Medicine, published online 06 December 2011.)

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment