Trang chủ / Tin tức / Điều trị ARV sớm hơn so với muộn ở người lớn nhiễm HIV mắc lao

Điều trị ARV sớm hơn so với muộn ở người lớn nhiễm HIV mắc lao

20/07/2012 14:18     4,903      7,153     

Bệnh lao vẫn còn là một nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở bệnh nhân bị nhiễm HIV. Dữ liệu đáng tin cậy liên quan đến thời điểm để bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) với thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng lao vẫn còn thiếu nhiều minh chứng.

Các tác giả đã kiểm định giả thuyết rằng là thời điểm để bắt đầu điều trị bằng ARV sẽ ảnh hưởng một cách có ý nghĩa đến tỷ lệ tử vong ở người lớn mà trước đây chưa từng được dùng thuốc kháng vi-rút, người mới được chẩn đoán mắc bệnh lao và lượng tế bào T CD4+ là ≤ 200TB/mm3. Sau khi bắt đầu điều trị bệnh lao chuẩn 6 tháng. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên hoặc để điều trị sớm hơn (2 tuần sau khi bắt đầu điều trị bệnh lao) hoặc để điều trị muộn hơn (8 tuần sau khi điều trị bệnh lao) với stavudine, lamivudine, và efavirenz. Điểm cuối chủ yếu là sự sống còn của bệnh nhân.

Tổng cộng có 661 bệnh nhân đã tham gia vào nghiên cứu và được theo dõi với thời gian trung vị là 25 tháng. Trung vị tế bào T CD4+ là 25TB/mm3, và trung vị tải lượng virus là 5,64 log10 copies/mL. Nguy cơ tử vong giảm đáng kể ở nhóm bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ARV sớm hơn, với 59 ca tử vong trong số 332 bệnh nhân (18%), so với 90 tử vong trong số 329 bệnh nhân (27%) ở nhóm bệnh nhân dùng thuốc ARV muộn hơn (tỷ số nguy cơ (HR) là 0,62; 95% khoảng tin cậy, 0,44 - 0,86; P = 0,006). Nguy cơ bệnh lao liên quan đến hội chứng viêm do tái tạo miễn dịch đã được tăng lên đáng kể trong nhóm được dùng thuốc ARV sớm hơn (tỷ số nguy cơ là 2,51, 95% CI, 1,78-3,59; P <0.001). Không tính đến nhóm nghiên cứu, trung vị lượng tế bào T CD4+ là 114TB/mm3, và không thể phát hiện được tải lượng virus vào tuần 50 ở 96,5% bệnh nhân.

Các tác giả kết luận rằng bắt đầu điều trị bằng ARV 2 tuần sau khi bắt đầu điều trị lao đã cải thiện sự sống đáng kể của người lớn nhiễm HIV với lượng tế bào T CD4+ là ≤ 200TB/mm3.


(Theo ‘Earlier versus Later Start of Antiretroviral Therapy in HIV-Infected Adults with Tuberculosis’. N Engl J Med 2011; 365:1471-1481October 20, 2011)

Bs. Phan Quận

Từ khoá:
Facebook a Comment