Trang chủ / Tin tức / Lồng ghép điều trị ARV với điều trị lao

Lồng ghép điều trị ARV với điều trị lao

20/07/2012 14:20     4,098      8,294     

Các tác giả đã báo cáo trước đây rằng việc kết hợp điều trị nhiễm HIV bằng ARV với điều trị lao giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, thời điểm để bắt đầu điều trị bằng ARV vào thời gian nào suốt quá trình điều trị lao vẫn chưa được giải quyết.

Do đó các tác giả đã tiến hành một nghiên cứu với 3 nhóm bệnh nhân, ngẫu nhiên, có đối chứng – mở ở Nam Phi liên quan đến 642 bệnh nhân vãng lai, tất cả đều bị mắc lao (được xác định bằng mẫu đàm AFB (+), nhiễm HIV, và lượng tế bào T CD4+ < 500TB/mm3. Các dữ kiện ở nhóm điều trị bằng ARV sớm hơn (bắt đầu ARV trong vòng 4 tuần sau khi bắt đầu điều trị bệnh lao, 214 bệnh nhân) và nhóm điều trị bằng ARV muộn (bắt đầu ARV trong vòng 4 tuần đầu tiên ở giai đoạn điều trị kế tiếp (sau giai đoán tấn công 8 tuần) bệnh lao, 215 bệnh nhân). 

Các nhà nghiên cứu thu được kết quả sau, ngay khi bắt đầu nghiên cứu, trung vị  lượng tế bào T CD4+ là 150TB/mm3, và trung vị tải lượng virus là 161.000 copies/mL, không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm. Tỷ lệ mới mắc của AIDS hoặc tử vong là 6,9 ca/102 người/năm ở nhóm được dùng thuốc ARV sớm hơn (18 trường hợp) so với 7,8 ca/102 người/năm ở nhóm được dùng thuốc ARV muộn hơn (19 trường hợp) (tỷ số của tỷ lệ mới mắc là 0,89, 95% khoảng tin cậy, 0,44 -  1,79; P = 0,73). Tuy nhiên, trong số các bệnh nhân có lượng tế bào T CD4+ < 50TB/mm3, các mức tỷ lệ mới mắc AIDS hoặc tử vong tương ứng 8,5 và 26,3 ca/102 người/năm, (tỷ số của tỷ lệ mới mắc là 0,32; 95% khoảng tin cậy là 0,07 - 1,13; P = 0,06). Tỷ lệ mới mắc hội chứng viêm do tái tạo miễn dịch (IRIS) tương ứng là 20,1 và 7,7 ca/102 người/năm, (tỷ số của tỷ lệ mới mắc là 2,62, 95% khoảng tin cậy là 1,48 - 4,82; P <0,001). Các tác dụng ngoại ý đòi hỏi phải thay các loại thuốc kháng vi-rút xảy ra ở 10 bệnh nhân trong nhóm dùng ARV sớm hơn và 1 bệnh nhân trong dùng ARV muộn hơn (P = 0,006).

Từ kết quả trên họ đã kết luận rằng bắt đầu điều trị bằng ARV sớm ở bệnh nhân có lượng tế bào T CD4+ < 50TB/mm3 làm tăng thời gian sống không chuyển qua bệnh AIDS. Trì hoãn việc bắt đầu điều trị bằng ARV với 4 ​​tuần đầu tiên của giai đoạn tiếp tục điều trị bệnh lao ở những người có lượng tế bào T CD4+ cao hơn đã giảm được nguy cơ của hội chứng viêm do tái tạo miễn dịch (IRIS) và các tác dụng ngoại ý khác liên quan đến dùng ARV mà không làm tăng nguy cơ chuyển qua bệnh AIDS hoặc tử vong.


(Theo ‘Integration of Antiretroviral Therapy with Tuberculosis Treatment’. N Engl J Med 2011; 365:1492-1501October 20, 2011)

Bs. Phan Quận

Từ khoá:
Facebook a Comment