Trang chủ / Tin tức / Nhân viên cung cấp dịch vụ y tế thiếu kiến thức về herpes zoster ở bệnh nhân nhiễm HIV là trong số những rào cản với việc chủng ngừa herpes zoster

Nhân viên cung cấp dịch vụ y tế thiếu kiến thức về herpes zoster ở bệnh nhân nhiễm HIV là trong số những rào cản với việc chủng ngừa herpes zoster

25/09/2013 22:53     5,755      9,764     

Việc nhận diện về nhận thức bệnh do herpes zoster (HZ), hiệu lực và an toàn của vaccine, và những khuyến cáo về vaccine có thể tác động đến thực hành chủng ngừa của các thầy thuốc đối với bệnh nhân nhiễm HIV.

Một cuộc điều tra được áp dụng để định lượng kiến thức về HZ cũng như để xác định nhận thức và thực hành về chủng ngừa của thầy thuốc lâm sàng. Có 272/1700 người trả lời (16%). Những câu trả lời đúng về tỷ lệ mới mắc varicella zoster virus (VZV) ở người lớn và tỷ lệ mới mắc HZ ở bệnh nhân nhiễm HIVđã được ghi nhận gần tương ứng 14% và 10% người cung cấp dịch vụ chửa bệnh. Người cung cấp dịch vụ đã báo cáo sự hiểu biết kém về tỷ lệ mới mắc của sự tái phát bệnh ở bệnh nhân nhiễm HIV (41% đúng), độ mạnh của vaccine HZ (47,5% đúng) và cơ chế bảo vệ chống lại tái phản ứng của VZV (66% đúng). Hầu hết trong số họ (88%) đồng ý rằng HZ là một bệnh nghiêm trọng, và 73% người đã tin rằng gánh nặng của bệnh làm cho vaccine trở thành quan trọng. Đa số (75%) đã không chủng ngừa cho bệnh nhân HIV với vaccine HZ không liên quan đến tình trạng trị liệu với thuốc kháng virus sao chép ngược. Các trở lực đối với việc dùng thuốc gồm mối quan tâm về tính chất an toàn, quan tâm rằng vaccine sẽ không phòng ngừa được HZ, nguy cơ của sự lan tỏa HZ, những vấn đề bù lại tiền của bảo hiểm y tế và thiếu đi những hướng dẫn của Hội Bệnh Truyền Nhiễm  Hoa Kỳ (IDSA). Chỉ có 38% người cung cấp dịch vụ đồng ý rằng các hướng dẫn của CDC là rõ ràng và 50% người tin tưởng rằng các thử nghiệm lâm sàng là cần thiết trước khi sử dụng thuốc chủng HZ ở bệnh nhân nhiễm HIV. Giáo dục cho những người cung cấp dịch vụ HIV về HZ là cần thiết. Những người cung cấp dịch vụ nhận thức là việc chủng ngừa là quan trọng, Nhưng dữ liệu về an toàn vaccine và hướng dẫn rõ ràng từ CDC về vấn đề này hiện đang còn thiếu.

 


Tài liệu tham khảo

Aziz M, Kessler H, Huhn G. (Providers' lack of knowledge about herpes zoster in HIV-infected patients is among barriers to herpes zoster vaccination. International Journal of STD & AIDS 24 (6), 433-9 (Jun 2013)


Bs Phan Quận – Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Từ khoá:
Facebook a Comment