Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi chào giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu: Cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (quy mô 1000 giường).

Mời các đơn vị gửi chào giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu: Cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (quy mô 1000 giường).

17/01/2024 14:44          343     

Căn cứ danh mục, số lượng gói thầu Xin cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (quy mô 1000 giường).

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương kính mời các doanh nghiệp quan tâm gửi chào giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu: Cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (quy mô 1000 giường).

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục, số lượng cụ thể kèm theo thông báo) Gửi online qua Email: lienthao166@gmail.com (bà Nguyễn Thị Liên Thảo - số điện thoại 0393 160 696).

Đồng thời, gửi trực tiếp: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ gửi đến được niêm phong trong phong bì kín và gửi trước thời điểm: 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2024.

Facebook a Comment