Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tủ lạnh bảo quản thuốc cho khoa Thăm dò chức năng, khoa Ngoại gan mật – Tiêu hóa và ung bướu tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tủ lạnh bảo quản thuốc cho khoa Thăm dò chức năng, khoa Ngoại gan mật – Tiêu hóa và ung bướu tại BVBNĐTW.

17/11/2023 10:26          344     

Căn cứ tờ trình số 242/TTr-HCQT ngày 08 tháng 11 năm 2023 về việc mua tủ lạnh bảo quản thuốc cho khoa Thăm dò chức năng, khoa Ngoại gan mật – Tiêu hóa và ung bướu đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá tủ lạnh bảo quản thuốc (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 21/11/2023

Facebook a Comment