Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán thay cửa khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Cấp cứu, Viêm gan tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán thay cửa khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Cấp cứu, Viêm gan tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng.

10/11/2023 14:43          556     

Căn cứ tờ trình số 241/TTr-HCQT ngày 04 tháng 11 năm 2023 về việc thay cửa khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Cấp cứu, Viêm gan cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cửa nhôm và kính (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu  đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn.(Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 13/11/2023.

Facebook a Comment