Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp, lắp đặt rèm cuốn tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp, lắp đặt rèm cuốn tại BVBNĐTW.

20/11/2023 12:18          399     

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói cung cấp, lắp đặt rèm cuốn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ cung cấp, lắp đặt rèm cuốn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 22/11/2023

Facebook a Comment