Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2024 – 2025 cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2024 – 2025 cơ sở Kim Chung.

08/01/2024 15:46          240     

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-NĐTW ngày 08/ 01/ 2024 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2024 - 2025 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để có căn cứ xây dựng giá dự toán cho gói thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá. (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn. Chi tiết liên hệ: CN Lê Thế Dũng 0936151982;

Thời gian gửi email: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 11/ 01/2024.

Facebook a Comment