Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán trồng hoa giấy cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán trồng hoa giấy cơ sở Kim Chung.

23/01/2024 10:51          206     

Căn cứ tờ trình số 8/TTr-HCQT ngày 10 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục trồng hoa giấy tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp cây hoa giấy (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 25/01/2024.

Facebook a Comment