Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua bóng led khoa Cấp Cứu cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua bóng led khoa Cấp Cứu cơ sở Kim Chung.

28/12/2023 15:44          299     

Căn cứ tờ trình số 256/TTr-HCQT ngày 13/12/2023, căn cứ biên bản họp danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói mua thiết bị điện khoa Cấp cứu cơ sở Kim Chung đã được thông qua.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ cung cấp thiết bị điện (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nlội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 02/01/2024.

Facebook a Comment