Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa cơ sở Kim Chung

05/01/2024 16:22          224     

Căn cứ tờ trình số 16/TTr-HCQT ngày 04 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục rèm cửa đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp lắp đặt rèm cửa (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 09/01/2024.

Facebook a Comment