Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy tại BVBNĐTW- cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy tại BVBNĐTW- cơ sở Giải Phóng.

15/12/2023 14:20          252     

Căn cứ danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật thực hiện việc cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương- cơ sở Giải Phóng.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 19/12/2023.

Facebook a Comment