Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp giá, kệ sắt, inox tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp giá, kệ sắt, inox tại BVBNĐTW.

27/12/2023 16:36          267     

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói cung cấp giá, kệ sắt, inox tại Bệnh viện cơ sở Kim Chung.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp giá, kệ sắt, inox (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 29/12/2023

Facebook a Comment