DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 29/2008/QĐ-BYT Quyết định 18/08/2008 Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế
2 23/2008/QĐ-BYT Quyết định 07/07/2008 Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị
3 06/2007/CT-BYT Chỉ thị 07/12/2007 Về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân
4 1895/1997/QĐ-BYT Quyết định 19/09/2007 Quy chế bệnh viện
5 3420/QĐ-BYT Quyết định 13/09/2006 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan lớn ở người
6 55/2005/QH11 Luật 29/11/2005 Luật phòng chống tham nhũng
7 17/2004/CT-UB Chỉ thị 17/05/2004 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà nội
8 1450/2004/QĐ-BYT Quyết định 26/04/2004 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán dây và bệnh ấu trùng sán lợn
9 08/2004/QĐ-UB Quyết định 14/01/2004 Quyết địnhvề việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng-Huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) - Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500.
10 140/2003/QĐ-UB Quyết định 29/10/2003 Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá Huyện Gia Lâm - Hà Nội
11 116/2003/QĐ-UB Quyết định 30/09/2003 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm
12 09/2003/QĐ-BXD Quyết định 01/04/2003 Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 295 : 2003
13 05/2003/TT-BXD Thông tư 14/03/2003 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
14 02/2003/QĐ-BXD Quyết định 07/02/2003 Quyết định v/v Tiếp nhận Công ty Đúc Tân Long về làm Công ty con 100% vốn nhà nước trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con Constrexim
15 19/2003/QĐ-UB Quyết định 24/01/2003 Quyết định về việc Ban hành Qui định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
16 11/2003/QĐ-UB Quyết định 16/01/2003 Quyết định về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long - giai đoạn 1
17 175/2002/QD-UB Quyết định 20/12/2002 Quyết định về việc cho phép thành lập Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị và Công ty Xây dựng..
18 144/2002/QĐ-UB Quyết định 01/11/2002 Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội
19 103/2002/QĐ-UB Quyết định 24/07/2002 Quyết định về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, tỷ lệ 1/500
20 131/2001/QĐ-UB Quyết định 27/12/2001 Quyết định về việc thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội.
21 113/2001/QĐ-UB Quyết định 26-11-2001 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Sài Đồng - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
22 114/2001/QĐ-UB Quyết định 13/11/2001 Quyết định về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Sài Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
23 111/2001/QĐ-UB Quyết định 09/11/2001 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Dịch vọng, quận Cầu Giấy - Hà Nội
24 71/2001/NĐ-CP Nghị định 05/10/2001 Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
25 4031/2001/QĐ-BYT Quyết định 27/09/2001 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ GIAO TIẾP TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH
26 08/1999/TT-BYT Thông tư 04/05/1999 Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ
27 2088/BYT-QĐ Quyết định 06/11/1996 Quy định về y đức
28 Văn bản khác 01/09/2011 MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRUYỀN NHIỄM TOÀN QUỐC HÀ NỘI THÁNG 9/2011
29 794/QÐ-BYT Quyết định 09/03/2009 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT DENGE VÀ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
30 Văn bản khác 01/07/2012 Report on antibiotics use and resistance in 15 hospitals in 2008-2009