DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.03.KHTH Quy trình ISO KHTH-Bảng kiểm tra quy chế HSBA
2 BM.03.KHTH Quy trình ISO KHTH-Bảng tự kiểm tra quy chế HSBA
3 QT.03.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Quy trình khám bệnh,ghi hồ sơ bệnh án nội trú
4 QT.02.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Quy trình kiểm thảo tử vong
5 QT.01.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Quy trình bình bệnh án
6 QĐ.01.KHTH Quy trình ISO 01/07/2016 KHTH-Quy định chức năng,nhiệm vụ&các vị trí chức danh
7 QĐ.01.KHTH Quy trình ISO 15/03/2014 KHTH-Quy định chức năng,nhiệm vụ&các vị trí chức danh
8 QT.07.ICU Quy trình ISO 01/07/2016 Cấp cứu-Quy trình kỹ thuật bác sĩ
9 QT.01.ICU Quy trình ISO 01/07/2016 Cấp cứu-Quy trình đón tiếp&xử lý bệnh nhân cc
10 QT.01.HCQT Quy trình ISO 20/06/2014 HCQT-Quy trình quản lý văn bản đi,đến
11 QT.04.HCQT Quy trình ISO 26/07/2016 HCQT-Quy trình mua sắm hàng hóa
12 Văn bản khác QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC BẢO HIỂM Y TẾ
13 QĐ-NĐTƯ Quyết định 2016 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2016
14 NHTD2015 Văn bản khác NHTD2015 Báo cáo kết quả hoạt động Bệnh viện năm 2015
15 HN14122015 Văn bản khác Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2015
16 QT.01.TTĐT Quy trình ISO 31/03/2015 Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu cấp cơ sở
17 QĐ-BVBNĐTW Quyết định Du thao Quy che Khen thuong & xu ly vi pham
18 QĐ-NĐTƯ Quyết định Qui Chế 43_2015
19 QT.01.HT Quy trình ISO 18/07/2013 Quản lý tài liệu
20 4817/QĐ-BYT Quyết định 28/11/2013 HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT C
21 18 /2013/TT-BYT Thông tư 01/07/2013 Thông tư Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm
22 13/2013/TT-BYT Thông tư 17/04/2013 Thông tư hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
23 334 /NĐTƯ-ĐT Văn bản khác 18/7/2013 Mẫu đăng ký tham gia khóa học “Nâng cao năng lực cho các bác sỹ tuyến cơ sở về chuyên ngành Truyền nhiễm”
24 Văn bản khác Mau to khai ly lich tu phap
25 Văn bản khác Sơ yếu lý lịch
26 xx/BVBNĐTW Công văn 01/06/2013 Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề tới các khoa phòng thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương
27 Văn bản khác 12/4/2013 DANH MỤC XÉT NGHIỆM LÀM TẠI KHOA XET NGHIỆM BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG từ ngày 12/4/2013
28 1176/QĐ-BYT Quyết định 10/4/20134 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người
29 122/ BVBNĐTƯ Văn bản khác 26/03/2013 Tuyển sinh bác sỹ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II chuyên ngành Truyền nhiễm 2013
30 Văn bản khác 01/03/2013 Fluid Management for Severe Dengue