Trang chủ / Tin tức / Đánh giá của một thử nghiệm giải phòng interferon-gamma mới và so sánh với test tuberculin da suốt trong một vụ dịch bệnh lao

Đánh giá của một thử nghiệm giải phòng interferon-gamma mới và so sánh với test tuberculin da suốt trong một vụ dịch bệnh lao

09/07/2012 09:00     6,058      8,635     

interferon-gamma, test tuberculin , dịch bệnh lao

Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm tuberculin da (TST) được dùng phổ biến để chẩn đoán bệnh lao tiềm ẩn (LTBI) trong bối cảnh không tiêm chủng BCG. Trong những năm gần đây, sự chú ý đã được rút ra với thử nghiệm giải phóng interferon-gamma (IGRAs), đặc biệt là trong các quần thể đã được chủng ngừa BCG. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá TST và một máu toàn bộ IGRA mới ở các cá nhân được chủng ngừa BCG trong một vụ dịch lao (TB) ở Trung Quốc.

Phương pháp: Một vụ dịch bệnh lao xảy ra tại một trường đại học tại Đại Liên, Trung Quốc từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2010. TST và máu toàn bộ IGRA được sử dụng để sàng lọc đối với bệnh lao. Chúng tôi đánh giá sự tương quan giữa mức độ tiếp xúc, TST, và IGRA.

Kết quả: Chúng tôi thấy rằng sự phù hợp giữa IGRA và TST kém (kappa 0,182 - 0,290). IGRA dương tính liên quan với mức độ tiếp xúc, và IGRA dương tính và mức độ tiếp xúc là những yếu tố nguy cơ đối với tỷ lệ mới mắc bệnh lao. Cả IGRA lẫn TST đơn thuần đã không chọn tất cả tỷ lệ mới mắc bệnh lao. Tuy nhiên, nếu điểm cắt 10 mm đối với TST đã được sử dụng trong các nhóm tiếp xúc nguy cơ cao nhất và IGRA dương tính đã được sử dụng trong các nhóm nguy cơ khác, 19/20 (95%) trường hợp lao được xác định.

Kết luận: Một phác đồ điều trị dự phòng được khuyến cáo cho Trung Quốc phải dựa trên mức độ phơi nhiễm kết hợp với IGRA và kết quả TST.

Tài liệu tham khảo

Qisheng Song, Huishan Guo, Hui Zhong, Zuoguang Liu, Xiuqin Chen, Cui Wang, Neal Touzjian, Yichen Lv, Xiwei Lu, Qi Wang.(2012).Evaluation of a new interferon-gamma release assay and comparison to tuberculin skin test during a tuberculosis outbreak. Top of FormInternational Journal of Infectious Diseases, Bottom of FormPublished online 30 April 2012.

(BS. Phan Quận- Văn phòng Hội truyền nhiễm Việt Nam)

Facebook a Comment