Trang chủ / Tin tức / Đáp ứng miễn dịch tế bào được tăng cường đã gợi ra một vaccin DNA được hợp nhất với Ub chống lại Mycobacterium tuberculosis

Đáp ứng miễn dịch tế bào được tăng cường đã gợi ra một vaccin DNA được hợp nhất với Ub chống lại Mycobacterium tuberculosis

09/07/2012 08:52     5,547      7,397     

vaccin DNA, Ub, Mycobacterium tuberculosis

(MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS)

Nghiên cứu này đánh giá đáp ứng miễn dịch đã gợi ra bằng một loại vaccin DNA Ag85A hợp nhất với Ub chống lại Mycobacterium tuberculosis. Chuột thí nghiệm chủng BALB/c được tiêm phòng với protein Ag85A mã hóa DNA plasmid, vaccine DNA Ag85A hợp nhất với Ub (UbGR-Ag85A) và vaccin DNA âm tính, tương ứng. Tiêm chủng vaccin DNA Ag85A gây ra một đáp ứng miễn dịch Th1- được phân cực.

Việc sản xuất cytokine  type Th1 (IFN-γ) và các đáp ứng tế bào T tăng sinh được tăng cường có ý nghĩa ở các con chuột được tiêm chủng với vaccin DNA hòa màng với UbGR-Ag85A, được so với vaccin DNA không hòa màng. Hơn nữa, vaccine DNA hòa màng này cũng dẫn đến kết quả tăng tỷ số tương đối của IgG2a/IgG1 và gây độc tế bào của tế bào T. Nhuộm màu nội bào IFN-γ của tế bào lách đã chỉ ra rằng vaccine DNA hòa màng với UbGR-Ag85A đã hoạt hóa tế bào T CD4+ và CD8+, đặc biệt là tế bào T CD8+. Vì vậy, nghiên cứu này đã chứng minh rằng tiêm phòng vaccine DNA hòa màng UbGR-Ag85A có thể cải thiện các đáp ứng miễn dịch tế bào đặc hiệu kháng nguyên, mà là hữu ích để bảo vệ chống lại nhiễm vi khuẩn lao.

Tài liệu tham khảo

Wang Qing min, Tang Ying, Lei Chengxiang, Shi Fenzhou, Liu Qiuhong.(2012). Enhanced cellular immune response elicited by a DNA vaccine fused with Ub against Mycobacterium tuberculosis.Scandinavian Journal of Immunology, DOI: 10.1111/j.1365-3083.2012.02719.x

(BS. Phan Quận- Văn phòng Hội truyền nhiễm Việt Nam)

Facebook a Comment