Trang chủ / Tin tức / Sự chuyển đổi huyết thanh hbsag liên quan với các kết cục lâm sàng thích hợp lâu dài trong quá trình điều trị bệnh nhân viêm gan b mãn tính với hbeag (-) bằng lamivudine

Sự chuyển đổi huyết thanh hbsag liên quan với các kết cục lâm sàng thích hợp lâu dài trong quá trình điều trị bệnh nhân viêm gan b mãn tính với hbeag (-) bằng lamivudine

09/03/2012 15:49     7,775      9,593     

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm đánh giá sự chuyển đổi huyết thanh của HBsAg và để xác định sự tác động của nó lên quá trình tự nhiên của bệnh ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính mà HBeAg âm tính trong quá trình điều trị bằng lamivudine. Gồm 183 bệnh nhân liên tiếp mắc viêm gan B mãn tính HBeAg âm tính, đã được điều trị với lamivudine đã được tuyển vào nghiên cứu này. Các dữ liệu được thu thập hồi cứu từ các phòng thăm bệnh ngoại trú. Điểm cuối đầu tiên là chuyển đổi huyết thanh HBsAg thành anti-HBs.

Điểm cuối thứ hai là nhằm xác định sự phát triển của xơ gan. Mất HBsAg được xác nhận ở 10 bệnh nhân và chuyển đổi huyết thanh anti-HBs ở 9 bệnh nhân trong quá trình điều trị hoặc sau khi ngừng điều trị với lamivudine. Sự chuyển đổi huyết thanh HBsAg đã đạt được vài tháng và tiếp tục điều trị ở 4 bệnh nhân sau một thời gian trung vị điều trị kéo dài 30 tháng sau khi ngừng dùng lamivudine ở 5 bệnh nhân còn lại với một trung vị ngừng điều trị 61 tháng. Xác suất tích lũy chuyển đổi huyết thanh HBsAg tăng lên vài năm suốt quá trình điều trị với lamivudine và vài năm lên đến 21,5% vào thời gian 10 năm và 1,9% vào thời gian 5, năm từ 0,6% vào thời gian 1 năm sau khi điều trị với lamivudine. Việc thanh thải HBsAg xuất hiện sau khi không phát hiện được HBV DNA trong huyết thanh.

Phần lớn bệnh nhân đáp ứng với nhiều tuần điều trị. Việc điều trị tới lúc không phát hiện các nồng độ HBV DNA tại thời điểm 24 năm lên đến 37,3%. Xác suất tích lũy của sự đề kháng lamivudine đã tăng từ 2,2% 1 nămđến 37,3% tại thởi điểm 5 năm. Không có tham số lúc bắt đầu nghiên cứu để dự đoán xác định cho việc hoặc là có thể chuyển đổi huyết thanh HBsAg hoặc sự xuất hiện đề kháng lamivudine. Không một bệnh nhân nào với sự chuyển đổi huyết thanh HBsAg trải qua kinh nghiệm bùng phát trở lại của virus hoặc bệnh tiến triển của bệnh suốt thời gian theo dõi. Những kết quả này chỉ ra rằng sự thanh thải HBsAg huyết thanh có thể xảy ra ở những bệnh nhân viêm gan B mãn tính HBeAg âm tính khi điều trị với lamivudine và dự đoán kết quả lâm sàng tốt hơn.

 

 

 

Tài liệu tham khảo

Idilman, R.; Cinar, K.; Seven, G.; Bozkus, Y.; Elhan, A.; Bozdayi, M.; Yurdaydin, C.; Bahar, K. (2012).Hepatitis B surface antigen seroconversion is associated with favourable long-term clinical outcomes during lamivudine treatment in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients. Journal of Viral Hepatitis, Volume 19, Number 3, 1 March 2012 , pp. 220-226(7). DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2893.2011.01542.x

 

Bs. Phan Quận

Facebook a Comment