Trang chủ / Tin tức / THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

06/12/2023 15:58          306     

Căn cứ thông báo số 1281/TB-NĐTW ngày 28 tháng 11 năm 2023 về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 96 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)

Click vào đây để xem chi tiết nội dung.

Facebook a Comment