Trang chủ / Tin tức / Mời chào giá Vật tư y tế tiêu hao

Mời chào giá Vật tư y tế tiêu hao

13/06/2024 10:15          327     

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao.

Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

 ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu_yte@nhtd.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.

* Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chị nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 24 tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh sách Vật tư y tế tiêu hao, bao gồm:

(Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế tiêu hao:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 365 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thanh toán: Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, hàng tháng chủ đầu tư sẽ thông báo danh mục vật tư và số lượng cụ thể cho nhà thầu (được thể hiện qua số lượng thực tế hoặc biên bản giao nhận hàng hóa) và chủ đầu tư sẽ thanh quyết toán cho nhà thầu theo số lượng thực tế.

Facebook a Comment