Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu: Vật tư,phụ kiện,thiết bị điện nước, hệ thống cửa năm 2024.

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu: Vật tư,phụ kiện,thiết bị điện nước, hệ thống cửa năm 2024.

15/01/2024 16:27          371     

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu vật tư, phụ kiện, thiết bị điện, nước, hệ thống cửa năm 2023 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được phê duyệt.

Để có căn cứ xây dựng dự toán, phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp có quan tâm và gửi chào giá theo danh mục đính kèm. Thư chào giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2024.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung.

Facebook a Comment