Trang chủ / Tin tức / Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu: Kệ để đồ cho các khoa, phòng cơ sở Kim Chung.

Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán gói thầu: Kệ để đồ cho các khoa, phòng cơ sở Kim Chung.

15/01/2024 16:28          241     

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Kệ để đồ cho các khoa, phòng cơ sở Kim Chung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được phê duyệt.

Để có căn cứ xây dựng dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các doanh nghiệp quan tâm gửi chào giá theo danh mục đính kèm. Thư chào giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2024.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung.

Facebook a Comment