Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán thay linh kiện máy lọc nước RO cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán thay linh kiện máy lọc nước RO cơ sở Giải Phóng.

07/12/2023 10:16          294     

Căn cứ tờ trình số 251/TTr-HCQT ngày 28 tháng 11 năm 2023 về việc thay thế linh kiện máy lọc nước RO khoa khám bệnh Theo Yêu cầu tại cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá dịch vụ thay thế linh kiện máy lọc nước RO (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn , ĐT: 0968741088

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 11/12/2023.

Facebook a Comment