Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa thay thế linh kiện điều hòa.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa thay thế linh kiện điều hòa.

27/02/2024 14:13          191     

Căn cứ tờ trình số 19/TTr-HCQT ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa điều hòa cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện điều hòa (Click vào đây để xem chi tiết nội dung danh mục yêu cầu kỹ thuật đính kèm)

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 30 phút, ngày 29/02/2024.

Facebook a Comment