Trang chủ / Tin tức / Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa điều hòa khoa VRKST.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa điều hòa khoa VRKST.

18/03/2024 15:42          202     

Căn cứ tờ trình số 35/TTr-HCQt ngày 5 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục sửa chữa điều hòa cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa điều hòa.

Nội dung chi tiết như sau:

 

Facebook a Comment